Falkenberg
Centerpartiet lokalt
  • / Ulrika Persson

Ulrika Persson

Personbild


Ersättare Kommunfullmäktige

Ledamot Miljö och Hälsoskyddsnämnden