• / Ulrika Persson

Ulrika Persson

Personbild


Ersättare Kommunfullmäktige

Ledamot Miljö och Hälsoskyddsnämnden