Centerpartiets i Halmstads Q/A

Ibland står man på torget, ibland lappar man lådor, ibland är man på facebook och ibland får man ett mail. Men ibland kommer den där frågan som man inte riktigt har svar på. Och då kan just du använda dig av denna Q/A:n för att få hjälp med dina funderingar!

sol-has-bg

Först och främst: man måste inte kunna allt!

Det är helt okej att hänvisa till någon annan och säga att man inte har svaret på just den frågan.

Ett annat toppentips är att be om att få återkomma och ta personens mailadress. Det är nästan det bättre än att svara själv, då får vi ett ytterligare väljarmöte och maximerar en ytterligare gång då väljaren möter Centerpartiet. Forskning visar dessutom att väljare uppskattar ödmjuka politiker. Att visa sig mänsklig är jätteviktigt för att skapa igenkänning och att vara jordnära.

Så kom ihåg: man måste inte kunna allt!

 

§1 Centerpartiet vill ta emot 30 miljoner invandrare

Svar: Centerpartiet vill inte ta emot 30 miljoner invandrare. Vi står för en reglerad invandring och tror inte att det är realistiskt att ta emot 30 miljoner invandrare. Däremot vill vi förenkla systemen pch göra det lättare för människor att integreras. På så sätt kan vi minska kostnaderna för flyktingmottagandet och ge fler människor som flyr en fristad.

 

§2 Centerpartiet är stödhjul åt Stefan LöfVén och Socialdemokraterna. Varför fäller ni inte regeringen när ni har chansen?

Svar: Det handlar inte bara om att fälla regeringen; utan om att skapa ett nytt regeringsalternativ. Centerpartiet vill byta ut Stefan Löfvéns regering och bilda en ny, borgerlig regering tillsammans med Alliansen. Med dagens underlag i Riksdagen kan vi inte göra det. Tvärtom har Sverigedemokraterna tydligt deklarerat att de knappast tänker stödja en regering med C inkluderat.

Vi är inte ett stödhjul åt Stefan Löfvén utan jobbar dag och natt för att få ett maktskifte. Men då måste man den nionde september röstar på ett av allianspartierna.

 

§3 Kommer Centerpartiet att stödja/sitta i regering tillsammans med Sverigedemokraterna? Varför inte?

Svar: Nej, Centerpartiet kommer inte att sitta i en regering med, eller med aktivt stöd utav Sverigedemokraterna. Centerpartiet och Sverigedemokraterna har helt enkelt för olika värderingar och åsikter. Vi står för en grön, öppen och frihetlig politik med internationellt samarbete, medmänsklighet och ansvarstagande som grund. Vi står för en liberal ekonomisk politik med småföretagare och regelförenklingar. De står för en auktoritär, sluten och nationalistisk politik som vill lämna EU och skapa murar mot omvärden. De har mycket mer gemensamt i ekonomiska frågor med vänstern och sammantaget har vi helt enkelt för olika åsikter för att jobba tillsammans (i likhet med oss och t.ex Vänsterpartiet).

Vi presenterar vår egen politik och vad Sverigedemokraterna väljer att stödja är ett val upp till dem.

 

§4 Vilka vill ni bilda regering med? Varför?

Svar: Vi vill bilda regering med Allianspartierna: Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Alliansen är den tydligaste värdegemenskapen vi har i svensk politik. Under åtta år skapade vi 340 000 nya jobb, mångfaldigade den förnybara energin och satsade på grön tillväxt i hela landet. Under dessa fyra åren av socialdemokratiskt styre har Stefan Löfvéns regering ökat utsläppen, ökat vårdköerna och försämrat företagsklimatet. Vi står för en annan, hoppfullare inriktning. Vi vill gå #framåt och det gör vi tillsammans med Alliansen.

 

§5 Varför röstade Centern nej till flygskatten? Är ni för högre utsläpp?

Svar: Centerpartiet står för den offensivaste klimat- och miljöpolitiken av alla partier - och det är positivt att fler anser att vi behöver ta tag i utsläppen och arbeta för att minska dem.

Det är viktigt att vi gör åtgärder som är effektiva och ger resultat för klimatet. Därför vill Centerpartiet blanda in biobränsle i flyget, det är tre gånger så effektivt per krona jämfört med att införa flygskatt.

Flygskatten som den är utformad nu gör tyvärr inte flyget grönare, bara dyrare. Omställning av flygets bränsle kostar också pengar men är istället en investering som minskar flygets utsläpp långsiktigt. Vi behöver göra saker andra länder vill kopiera. Det är så vi gör verklig skillnad för klimatet. Indien, Kina och USA kommer aldrig införa flygskatt. Men våra förslag som driver teknikutvecklingen framåt ger lösningar även till dem.

Vi står för en politik som fungerar. När det var en centerpartist som satt som chef på miljödepartementet då minskade utsläppen. Nu ökar dem. Det är fullständigt oacceptabelt och därför måste vi ha politik som ger resultat i verkligheten, inte miljöpartistisk plakatpolitik som är snyggt på debattsidorna.

 

§6 Utsläppen ökar ju bara för att det är högkonjunktur

Svar: Under de sista åren av Alliansregering var det också högkonjuktur, och då minskade utsläppen iallafall. Det handlar om prioriteringar, om man vill ha plakatpolitik med symbolskatter eller realpolitik som minskar utsläppen på riktigt.

 

§7 Varför är ni för att riskkapitalister ska få ta ut miljarder ur den svenska välfärden?

Svar: Centerpartiet fokuserar på kvalité istället för ägandeform. Regeringens förslag är en attack på människors valfrihet och en kapitulation i frågan om välfärdens kvalitet. Det är välfärdens kvalitet som påverkar människors vardag. Vi ska ställa stenhårda kvalitetskrav på samtliga utförare - men inte begränsa valfriheten för hundratusentals svenskar och riskera att skolor, förskolor och äldreboenden runtom i hela landet tvingas stänga.

Att välfungerande verksamheter tvingas stänga på grund av ideologi är helt orimligt. I ett läge där efterfrågan på välfärd ökar stadigt, behövs fler, inte färre, som kan vara med och leverera skola, vård och omsorg av hög kvalitet.

Närmare 340 000 barn och elever går i en fristående förskola eller skola, ett av fem äldreboenden drivs av privata aktörer och drygt 65 procent av de assistansberättigade får sin assistans av ett privat företag. Om regeringens förslag skulle bli verklighet riskerar hundratusentals personer förlora sin valfrihet och företagens anställda bli av med jobbet. Vi vill ha utökade kontroller, kraftigt skärpta sanktioner, generell tillståndsplikt och ökad ekonomisk transparens - men valfriheten inom välfärden måste värnas!

(Läs mer här: https://www.centerpartiet.se/connect/start/sidor/valet2018/politikutspel/faktabankpolitiskautspel/talepunkterfaq/vinsterivalfarden.4.4e9f72ba161fb4ffa6f3b20.html)

 

§8 Varför röstade ni ja till regeringens överrenskommelse om Ensamkommande? Tycker ni att 9000 afghanska män ska få stanna?

Svar: Centerpartiet tycker att regeringen lagt fram ett otroligt dåligt utformat förslag. Vi tycker det är sorgligt att regeringen inte kunnat presentera en mer genomtänkt lösning efter så många månader av interna förhandlingar mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet. I dess nuvarande form är förslaget fullt av hål och brister. Många frågor är fortfarande obesvarade.

Centerpartiet vill att svensk migrationspolitik ska bygga på medmänsklighet och ordning och reda. Vi värnar asylrätten och de system som finns på plats för att avgöra vem som har skyddsskäl och vem som inte har det. Men de humanitära konsekvenserna av att säga nej till förslaget vore helt enkelt för stora. På grund av orimligt långa handläggningstider har tusentals ensamkommande hamnat i en situation där de blivit myndiga innan deras asylärende avgjorts. Nu får de en chans att stanna.

Vvi tycker att regeringens förslag är synnerligen dåligt utformat, men att säga nej till det hade gett för stora konsekvenser.

(Läs mer här

https://www.centerpartiet.se/connect/start/sidor/valet2018/politikutspel/faktabankpolitiskautspel/talepunkterfaq/ensamkommande.4.3ebc896a160b99834804816.html#Talepunkter )

 

§9 Centerpartiet vill ju ha nära vård, men här i Halland centraliserar ni ju stora delar av specialistvården. Hur går det ihop?

Svar: Nära vård för Centerpartiet handlar om tre saker: geografisk närhet, relationell närhet och tillgänglighet. Det är viktigt att vårdanrättningarna rent geografiskt är nära människor, men för många också precis lika viktigt att man får träffa en läkare/specialistsjuksköterska som man känner och att vårdanrättningen har god tillgänglighet i form av öppettider och service.

För oss är det viktigt att akut- och primärvården är geografiskt nära människor. Det är det första steget i vårdkedjan och där har vi prioriterat att utlokalisera bland annat vårdcentraler och annan öppenvård så att de kommer så nära människor som möjligt. Vi har även sett över möjligheterna till att göra det lättare att starta vårdcentral i form av enklare team med t.ex bara en läkare, en distriktssköterska och sjuksköterska. Vi har även undersökt möjligheterna till exempelvis fler single-responders för att aktutvården ska komma närmre.

Gällande den slutna specialistvården finns det fördelar med att centralisera vissa delar av den för att kraftigt öka och garantera kvalitén. Även om man bor i Hylte kanske man kan tänka sig att åka till Halmstad för att få så kompetent och kvalikativ personal när man gör en operation. Då handlar det om att garantera så hög vårdkvalité som möjligt för skattepengarna.

 

§10 Ni har styrt här i Halmstad länge och ändå har vi stora problem med utanförskap, bilbränder i Andersberg/Vallås och skjutningar.

Ni pratar mycket om segregation, kriminalitet och ökade klyftor - är inte detta ett bevis på att ni har stora munnar men lite verkstad?

Svar: Centerpartiet är stolta över vad vi uträttat här i Halmstad, men än finns det mycket kvar som återstår att göra. Vi tror att mycket handlar om integration och att få ett första jobb. Där kan vi se att det finns många nationella delar rörande lägre trösklar och enklare företagsvillkor som måste komma på plats.

Vi tror också att det civila samhället: föreningsliv och idrottsliv behöver få en större roll i arbetet med att minska segregationen. Under vårt ledarskap har bland annat UAN och Socialförvaltningen satt igång flera långstidsprojekt/program för exempelvis språkintroduktion, samhällsintegration och närmre kontakt med jobb/arbetsintroduktion. Det måste vi utöka och utveckla.

Vi har mycket kvar att göra. Centerpartiet tror att vi ska göra det tillsammans!

 

#11 (valfritt bostadspolitiskt/byggnadspolitiskt problem)

Ni har ordförandeklubban i både samhällsbyggnadsutskottet, byggnadsnämnden och HFAB. Varför gör ni inget åt det?

Svar: Vi är väldigt tacksamma som får ta del av just dina erfarenheter och tankar kring bostadspolitiken. Det finns många delar som behöver komma på plats för att lösa det. Först och främst är byggnads- och bostadspolitiken ett tredelat intresse mellan nationellt, regionalt och kommunalt ansvar. Många delar som skulle göra det lättare att bygga t.ex minskat strandskydd, enklare byggregler, mindre bullerkrav och hyressättningssystemet - tas nationellt. Där behövs det ett nytt ledarskap som tar dessa viktiga frågor på allvar. Vi vill också förbättra samordningen mellan den regionala utvecklingen i Halland och samhällsbyggnationen i Halmstad. Ibland har vi olika regionala och lokala agendor och de måste samköras mer.

Halmstad växer i en rasande takt och det är vi stolta över. Med tillväxt följer fler arbetstillfällen, en ökad ekonomi och mer skatteintäkter till skola och välfärd. Det utesluter inte att vi fortsatt har problem.

Centerpartiet vill framförallt satsa mer på att bygga utanför city och även producera enklare bostadsformer i våra tät- och serviceorter. Fler ortsutvecklingsprogram är en av de saker vi går till val på - det skulle lägga resurserna och prioriteringarna som krävs för att göra så.

Vi vill också bygga miljövänligt och estetiskt tilltalande. Materialval och arkitektur måste ta hänsyn till att skapa en attraktiv, hållbar och klimatsmart kommun. Sammantaget ställer det höga krav vilket vi tror är nödvändigt för en fungerande kommun. Ibland kan det flytta prioriteringen från andra delar av byggnadspolitiken men vi är övertygade om att det gemensamt kommer att vara gynnsamt för hela Halmstad.

 

#12 Ni säger ju att företagsklimatet är viktigt. Ändå är till exempel Falkenberg betydligt högre än Halmstad i Svenskt Näringslivs företagsklimatranking. Hur kommer det sig - är inte det hycklande?

Svar: Vi tycker att det tvärtom visar på varför Centerpartiet behövs. I en kommun som Falkenberg där det är vi som innehar ordförandeklubban i kommunstyrelsen så har vi ett av Sveriges absolut bästa näringslivs- och företagsklimat. Det hästjobb som Millis, tidigare Ingemar Johansson och hela Falkenbergscentern gjort med förbättrade villkor för företagare - men också att kraftigt minska utanförskapet (se Falkagårdsmodellen) är ett klart bevis på varför man måste rösta på C om man vill ha en garant för minskad segregation, utanförskap och förbättrat företagsklimat.

 

#13 Centerpartiet har förste vice ordförandeklubben i kommunstyrelsen och ändå satsas det mer på city än orterna. Ni e ju inget riktigt landsbygdsparti utan Stureplanscentern - hur kommer det sig?

Svar: Centerpartiet är inte storstadsparti; är vi det enda partiet som ser både stad och land och varför de behövs lika mycket.

Under vårt ledarskap i Halmstad Stadsnät AB så har vi faktiskt gjort en ganska radikal omprioritering gällande utbyggnad av t.ex stadsnätet. Vi valde att satsa på att först och främst bygga ut bredbandet på gles- och landsbygden - framför citys utveckling. Idag har nästan 95 procent av alla hushåll i Halmstad fått frågan om att ansluta sig och där det fortfarande saknas är nästan uteslutande i delar av city. Det är landsbygdspolitik på riktigt!

Man kan också välja Socialdemokraternas landsbygdspolitik med nedlagda landsbygdsbiografer, ett pottpurri av straffskatter (såsom kilometerskatt och flygskatt), gratis museum i storstaden, överdrivna och orimliga strandskydd, nedläggningar av BB-centraler på landet samt grova inskränkningar utav skogsägarnas äganderätt. Det menar vi är fel väg att gå. Vi vill istället satsa på att göra landsbygden till en vinnare!

 

#14 Vill Centerpartiet införa miljözoner i Halmstads innerstad?

Centerpartiet har inget principiellt emot miljözoner. Det är bra att regeringen nu möjliggör för kommuner att besluta att införa sådana. Problemet handlar om att den enda regelförenklingen som möjliggörs är att kunna förbjuda dieselbilar, inte genomföra andra positiva styrmedel. Vi hade bland annat velat se att man införde möjlighet till miljöbilsparkeringar, en definition för bilpooler (så att de kan gynnas med tillstånd/parkeringsmöjligheter), undantag från trängselskatt, köra i premiefiler samt möjligheten att undanta miljöbilar från eventuella trängelskatter eller regleringar – som ett par exempel.

Centerpartiet menar att blankt förbjuda dieselbilar i Halmstads innerstad utan morötter för att ställa om skulle omöjliggöra för stora delar av åkeri- samt näringsliv och som istället skulle behöva köra runt city och belasta motorlederna utanför staden. Vi är inte främmande för att i framtiden införa miljözoner men då måste det kombineras med incitament som gör det lönsamt att istället investera i miljöfordon.

 

#15 Ska vi bygga en ny bilbro över Nissan?

Centerpartiet är positiva till en bilbro över Nissan på Söder. På så sätt kan vi främja centrumhandeln och utveckla vår stadskärna men också skapa en bättre infrastruktur inne i centrala Halmstad. För att även landsbygden ska leva krävs det smidiga kommunikationer och en ny bilbro hade avlastat trafiken och gynnat kommunen. Centerpartiet menar att det är utsläppen som ska bekämpas, och inte bilen. Genom effektivare stadsplanering med smidigare kommunikationer möjliggör vi även för t.ex elbilar och andra miljöfordon. Det tror vi hade varit positivt.


#16 Vill Centerpartiet införa ett tiggeriförbud i Halmstads kommun?

Centerpartiet ser med förfäran på den fattigdom som leder till att många personer tvingas tigga på gatan. Det är inte värdigt ett land som Sverige men att förbjuda tiggeri är helt fel väg att gå. Istället behöver det sociala arbetet förstärkas och våra insatser nå ut bättre till dessa individer. Vi arbetar även på EU-nivå för att de länder som många kommer ifrån ska ta ansvar för sina medborgare. Ett förbud skulle dock inte leda till någonting annat än att tiggeriet flyttar under jorden och tvärtom behöver vi ännu bättre lokalisera och hjälpa dessa personer.

 

#17 Vad tycker ni om att införa 6 timmars arbetsdag i Halmstads äldreomsorg?

Att de som arbetar inom vård och omsorg får bättre arbetsvillkor är någonting som Centerpartiet tycker är viktigt. När den demografiska kurvan leder till att vi blir allt färre som arbetar tror vi dock inte att kortare arbetstid är lösningen. Vi vill satsa på arbetsmiljön, inflytande över arbetsplatsen och möjliggöra fler arbetsgivare för ökad konkurrens och lönenivåer. 6 timmars arbetsdag tror vi är helt fel väg att gå.

 

#18 Hur vill ni jobba med strandskyddet?

Centerpartiet har föreslagit en uppluckring av strandskyddet till förmån för att göra det lättare att bygga på framförallt lands- och glesbygden. Vi tror att det skulle bidra till en ökad tillväxt och samhällsutveckling på stora delar av Sveriges landsbygdsorter men också bidra med fler bostäder vid vattennära områden. Strandskyddet är till för att skydda överexploaterade områden med stort naturvärde eller rik flora. Att det är likadant för Steninge som Stockholms skärgård är dock problematiskt. Landsbygden är inte bara ett turistmål för strandpromenader eller picknick; det är ett hem och rötter för väldigt många människor. Genom att tillåta mer nybyggnation i strandskyddade områden möjliggör vi tillväxt, utveckling och livskraft i hela Halmstad.

 

#19 Vad tycker Centerpartiet att kommunen ska ägna sig åt och prioritera?

Centerpartiet menar att välfärden är kommunens kärnverksamhet. Där företagare och näringsidkare kan leverera lika bra- eller bättre tjänster ska inte kommunen bedriva verksamhet. Det kan handla om hotell, restauranger, gym eller utlåningsverksamhet. På många platser i Sverige väljer socialdemoratiskt ledda kommuner att priortera onödiga skrytbyggen och näringsverksamheter långt utanför det offentligas grunduppgifter. Det menar vi är fel väg att gå för Halmstad. Skattebetalarnas pengar ska gå till välfärd och kärnverksamhet till riktigt bra kvalité!

 

#20 Ska obligatorisk svenskundervisning införas för nyanlända som ett villkor för bidrag?

Centerpartiet har tidigt föreslagit att knyta olika välfärdsförmåner såsom bidrag och ersättningar mot obligatorisk SFI och samhällsorientering. För ett hållbart mottagande krävs det att man kvalificerar sig in till välfärdsystemet, på så sätt kan vi ta emot fler. Vi fokuserar på att minska kostnaderna, inte mottagandet. Vi menar att hur detta ska utformas rent praktiskt är en fråga där Halmstads kommun måste arbeta tillsammans med regionala och nationella myndigheter, det är inte en fråga som vi kan hantera ensamma. Det är också viktigt att vi faktiskt tillhandahåller tillräckligt mycket SFI-platser samt att asylsökande ges möjlighet att studera svenska redan under asylprocessen. Centerpartiet tror dock att förslaget skulle leda till en bättre integration.

 

#21 Ska vi hålla fler kommunala folkomröstningar?

Centerpartiet har inget emot kommunala folkomröstningar men vi ser inget behov av att det ska hållas fler. Vi menar att folkomröstningar kan vara ett bra sätt att inhämta allmänhetens opinion i specifika frågor men den grundläggande hörnstenen i det demokratiska samtalet handlar ju om inlyssnande av våra invånares åsikter samt möjlighet att påverka i de beslutsprocesserna. Medborgardialog, invånarförslag eller lokalsamråd kan vara lösningar för att möjliggöra det. Att det ska hållas fler folkomröstningar än idag ser vi dock inget behov av.

 

Varför ska man rösta på just Centerpartiet, här i Halmstad?

Svar: Centerpartiet i Halmstad står för närodlad politik för att ta Halmstad framåt. Vi är det naturliga valet för en hållbar och långsiktig politik i hela Halmstad kommun. En röst på Centerpartiet är en röst på miljöansvar, tillväxt och att hela kommunen ska leva!

Gzim Ramadani
Ordförande i Kretsstyrelsen Ledamot i Kommunfullmäktige Ersättare Utbildnings- och Arbetsmarknad...
${contact.name}

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.