• / Kalender
  • / Kommunfullmäktigesammanträde - inställt

Kommunfullmäktigesammanträde - inställt

Tisdagen den 20:e mars kl 18.00.

Sammanträdet för kommunfullmäktige är tyvärr inställt på grund av för få ärenden.

Kontakta kommunfullmäktiges presidium samt chefssekreterare vid frågor!