Sammanträde för kretsstyrelsen/valkommittén

Tisdagen den 27:e februari kl 18.00.

Kretsstyrelsen tillika valkommittén sammanträder.

Särskild kallelse går ut till kretsstyrelsens ledamöter/adjungerade. Slutet sammanträde.

 

Frågor? Kontakta Camilla, kretsordförande.