• / Kalender
  • / Sammanträde för Hallandsdistriktets Kretsordföranden

Sammanträde för Hallandsdistriktets Kretsordföranden

Onsdagen den 25:e april.

Kretsordförandeträff för Hallandsdistriktets alla kretsordföranden i Falkenberg. Det är distriktets evenemang och frågor hänvisas därför dit.

Frågor? Kontakta Henrik, ordförande i distriktsstyrelsen eller Anne, distriktsombudsman. .