EXTRAINSATT Medlemsgruppsmöte i Oktober

Välkommen till ett enkelt, extra medlemsgruppsmöte torsdag den 11/10 på Rådhuset

Nomineringsgruppen presenterar sitt förslag på centerpartiets representation i kommunstyrelse, och dess utskott, till kommunråd, valberedning och kommunrevision.

Medlemmarna ges möjlighet att yttra sig över förslaget och därefter fattar KF-gruppen beslut om representation som sedan lämnas vidare till kommunfullmäktige den 15/10.

Inget fika serveras vid detta möte