Medlemsgruppmöte

Onsdagen den 18:e april kl 18.00.

Plats: Nolltrefem, Fredsgatan 2 i Halmstad (ingång mot Immanuelskyrkans baksida)

Tid: Fika från 17.30. Möte kl 18-20.

Dagordning:

  • ansvar för väg - kommunalt eller enskilt huvudmannaskap? Om bakgrund och aktuellt läge i kommunens utredningar medverkar gör Sara Jakobsson, chef för mark och exploatering vid samhällsbyggnadskontoret
  • aktuellt i kommunrådskorridoren
  • parkering i city (teknik- och fritidsnämnden). Halmstadscenterns repr Victor och Anna föredrar.
  • kretsen informerar om pågående kampanjer och aktiviter
  • frågor till förtroendevalda – möjlighet att under mötets sista 15 minuter ta upp aktuella funderingar

Den 18:e april arrangerar Centerpartiets fullmäktigegrupp i sedvanlig ordning månadens medlemsgruppmöte. Samtliga medlemmar är varmt välkomna att delta. Vi tar upp aktuella politiksa frågor i kommunen, diskuterar ärenden som behandlats på fullmäktige och i de olika nämnderna, Centerpartiets politiska ställning i sakfrågor och utvecklar tillsammans en politik som ser hela Halmstad.

Frågor? Kontakta gruppledare Camilla! (tel 070-752 20 08)

Varmt välkommen! Du är en viktig del av vårt öppna möte och bidrar till att driva Centerpartiets politik, Framåt!