Kommunvalet 2022

Victor Rundqvist har varit aktiv i Centerpartiet Halmstad sedan 2010

nu är kandidatlistan här!

Nomineringskommittén har nöjet att presentera en stark lista med 62 kandidater. Listan kommer att toppas av Victor Rundqvist som därmed blir Centerpartiets kandidat till kommunråd. Nomineringskommitténs förslag till valsedel ska behandlas på Nomineringsstämman den 16 november 2021.

Nomineringskommittén inlämnar härmed ett förslag om 62 kandidater till valsedel. En valsedel som påvisar jämlikhet, jämställdhet och mångfald. Arbetshypotesen har varit att arbeta utifrån devisen långsiktighet och teamanda.

  • Det är mycket glädjande att placera Victor Rundqvist som förslag till förstanamn, säger Nomineringskommitténs ordförande Sofie Karlsson.

Victor har under pågående mandatperiod visat att han tagit det kliv som krävs för att axla denna roll. Med en debattförmåga och vilja att driva centerpolitik är vi eniga att valet faller ut väl med ett starkt team runtom. Victor har redan hunnit skaffa sig en bred erfarenhet, brett kontaktnät och respekt i andra partier. Han har haft uppdrag både på lokal, regional och riksnivå genom engagemang i såväl Centerpartiet som CUF och Centerstudenter. Han har dessutom tre valrörelser bakom sig.

Positioner efter förstanamnet är nogsamt avvägt för att komplettera varandra. Fokus har varit att uppnå ett starkt team, bred erfarenhet, få in nya sakkunskaper och eftersträva breda kompetensområden. Vi har därmed möjlighet att presentera en valsedel för att nå maximalt resultat i kommande val och i kommande mandatperiod.

Det är en enig Nomineringskommitté som är övertygad om att denna gemensamma kraft på ett nytt och effektivt sätt verkar för en ömsesidig kontakt mellan partiets förtroendevalda, medlemmar och kommuninvånare.

För fler frågor kontakta:
Nomineringskommitténs ordförande Sofie Karlsson, som finns tillgänglig via mejl: sofie.karlsson09@gmail.com


Klicka här för att komma till den fullständiga kandidatlistan! , 404.2 kB.


Presentation av kandidater

Anna Ginstmark
Ordförande
Jenny Axelsson
Kommunråd, Halmstad Kommun   1:e vice ordförande, Kommunstyrelsen Ordförande för kommunstyrel...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.