Centerpartiets Kandidater till Kommunfullmäktige 2022

#1 Victor Rundqvist

Födelseår: 1992

Utbildning: Ingenjör

Om mig: Jag är en 29 årig ingenjör med tre valrörelser bakom mig. Jag har haft uppdrag på både lokal, regional och riksnivå genom mitt engagemang i såväl Centerpartiet som CUF och Centerstudenter. Jag har företrätt Centerpartiet i Halmstad kommun både i teknik- och fritidsnämnden, miljönämnden samt fullmäktige under snart två mandatperioder. Dessa erfarenheter kombinerat med mitt driv för ett attraktivare Halmstad som ger kraft åt varje människa tror jag kommer vara en stor tillgång för Centerpartiet i Halmstads kommun.

Hjärtefrågor:

  • Företagsklimat – Halmstad har ett ansvar att inte stå i vägen när drivna individer vill förverkliga sina drömmar. Jag har drivit frågorna om minskat regelkrångel på alla ställen jag kunnat och detta kommer jag fortsätta göra. Halmstad ska från plats 204 till plats 1 i företagsranking. Detta kräver mod och hårt arbete som jag vill bidra med.
  • Bostadsförsörjning – Halmstad har fortsatt lång kötid till bostäder jämfört med andra halländska kommuner. Detta måste vi råda bot på. Det behövs fler hyresrätter på fler ställen i kommunen och blandade upplåtelseformer i segregerade områden oavsett om det är på västra eller östra sidan staden. Vill vi fortsätta växa och blomstra så måste vi kunna se till att folk har någonstans att bo.
  • Integration och arbetsmarknad – För utrikesfödda i Halmstad kommun är arbetslösheten 22,9%. Mer än dubbelt så högt som för inrikesfödda. Detta är inte ett problem som Halmstad är ensamma om. Men något som vi likväl måste lösa. Med ett bättre generellt företagsklimat, stärkt matchning och en god samverkan med högskolan så vill jag verka för att fler kommer in i vårt samhälle. Det blir vi alla rikare av.

Här hittar du mig i sociala medier:
FB: https://www.facebook.com/victorrundqvist92/

Insta: victorrundqvist

Twitter: @victorrundqvist

#2 Håkan Björklund

Sysselsättning: Lärare

Hjärtefrågor: Samhällsbyggnation, Likvärdig utbildning, Trygghet och förutsägbarhet för personer med funktionsvariationer.

Därför vill jag kandidera: Jag tror på människans egen kraft om man får stora valmöjligheter och frihet. Det offentliga har också sin uppgift som är olika för alla, vissa kortvarigt och vissa mer permanent. Här gör jag som centerpartist skillnad genom att vara närvarande och engagerad för ett grönare och nära samhälle.

Här hittar du mig på sociala medier: https://www.facebook.com/hakan.bjorklund.94

#3 Jessica Geijer

Födelseår: 1972

Sysselsättning: Gymnasielärare

Hjärtefrågor: Skolfrågor, integration, näringsliv

Om mig: Jag heter Jessica Geijer och är kommunkandidat för Centerpartiet i valet 2022. Jag är gymnasielärare på Kattegattgymnasiet, aktiv lägerledare i Gullbrandstorps Scoutkår, mamma till två söner och nybliven Halmstadcity-bo! Jag är engagerad Centerpartist sedan 2017 eftersom jag med mitt driv och doer-mentalitet känner att jag kan bidra till ett konstruktivt arbete för frågor jag brinner för nämligen allt som rör grund- och gymnasieskolan i kommunen, aktiviteter och fritidssysselsättning för barn- och ungdomar samt integration i kommunen. Jag sitter sedan januari 2019 i Barn- och Ungdomsnämnden och är också engagerad i Centerpartiet Halmstads kretsstyrelse sedan två år.

Här hittar du mig på sociala medier: Facebook @Jessica Geijer

#4 Gzim Ramadani

Födelseår: 1987

Sysselsättning: Egenföretagare

Om mig: Driven, framåtriktad och visionär

Hjärtefrågor: Jämställdhet, integration och företagandet.

Därför kandiderar jag: Jag vill vara folkets starka röst för en ljusare framtid och ge kraft åt varje människa att inkluderas i Halmstad, oavsett bakgrund. Därför kandiderar jag för Centerpartiet till kommunvalet 2022. För folket, med folket.

Här hittar du mig på sociala medier: Facebook - https://www.facebook.com/gzimramadani.centerpartiet, Instagram - gzim.ramadani_centerpartiet

#5 Anna Ginstmark

Födelseår: 1979

Sysselsättning: Ekonom

Om mig: En operaälskande cyklist, simälskande korist och balanslös skidåkare som gett sig in i politiken och som ställt in siktet på personliga segrar och utmaningar i det sportsliga. En varm, kärleksfull och omtänksam person med många intressen, ett bättre feministiskt samhälle och en mer jämställd värld.

Hjärtefrågor: Centerpartiet har en svag punkt i vår kulturpolitik där vi kan bli så oändligt mycket bättre, både kommunalt och regionalt. Alla har vi insett vikten av att mötas i denna pandemi som nu tagit de fysiska träffarna ifrån oss. Jag vill också arbeta för en bättre arbetssituation för all vårdpersonal och att våra kollektivtrafik fångar upp varje hörn av vår region.

Här hittar du mig på sociala medier: https://www.facebook.com/Centerginstmark

#6 Lars-Roland Svensson

Sysselsättning: Ersättare i KF, ledamot i hemvårdsnämnden, nämndeman Halmstads Tingsrätt. Pensionerad polisman

Hjärtefrågor: Levande landsbygd, miljö- och vattenproblem, bostadsbyggande

Därför vill jag kandidera: Jag har varit i demokratins tjänst som polisman i 43 år och har bred erfarenhet av samhällets olika händelser och svårigheter. Jag vill vara med och påverka politiken i rätt riktning med centerpolitik med större trygghet, starkare välfärd och alla människors lika värde. Jag vill ha en levande landsbygd med goda kommunikationer och gott företagsklimat. Jag tar miljö och vattenproblemen på största allvar. Bostadsbyggandet måste öka och särskilt lägenheter för äldre.

#7 Staffan Svensson

Sysselsättning: Egen företagare – Halmstad Fönster AB

Hjärtefrågor: Företagande, Hållbarhet samt hela Halmstad

Därför vill jag kandidera: Genom mitt engagemang i politiken vet jag att jag gör skillnad. Centerpartiet har en bra grund med sunda värderingar som känns rätt för mig. Vill arbeta för att Halmstads kommun ska komma närmare alla invånare. Har bra nätverk som ger mig mycket stöd som förtroendevald.

#8 Marie-Helene Bergstrand

Sysselsättning: Biolog som arbetar med strategiska miljöfrågor.

Hjärtefrågor: Miljö, humanism och hållbarhet

Därför vill jag kandidera: Jag vill vara med och göra skillnad och bidra till ett hållbart Sverige, Halland och Halmstad. För mig är natur- och miljöfrågor helt grundläggande områden där vi behöver göra mer. Humanism och individens ansvar och möjlighet att skapa sin egen framtid är en annan viktig aspekt som jag vill vara med och lyfta i politiken.

#9 Annika Johansson Sävborg

Födelseår: 1970

Sysselsättning: Skribent, ersättare i Hemvårdsnämnden.

Om mig: Jag är en jordnära och samhällsintresserad tidigare journalist som nu arbetar på Hallandstrafiken. Som ordförande i Holm Centerkvinnor och kyrkopolitiker får jag driva frågor om både jämställdhet och medmänsklighet. Jag ser mig som en modern centerpartist med fokus på nu och framåt, men med historien nära.

Hjärtefrågor: För mig är jämställdhet, jämlikhet och individens frihet att påverka sitt liv det som driver mitt engagemang. Alla är lika mycket värda och ska ha samma möjligheter, tillsammans skapar vi ett samhälle som ger den möjligheten.

#10 Fredrik Jörgensen

Sysselsättning: Rektor för en grundskola i Falkenberg

Hjärtefrågor: Samhällsutveckling, företagande, miljön

Därför kandiderar jag: Jag vill fortsätta arbeta för en samhällsutveckling som möter den växande kommunen där hänsyn tas till miljö, företagande, bostadsutveckling och ett hållbart samhälle. Centerpartiet arbetar för ett bättre Halmstad där jag värnar om en öppen, respektfull och ärlig dialog med dig som kommuninvånare.

Här hittar du mig på sociala medier: Instagram - fredrik_centerpartiet_halmstad

#12 Magdalena Petersson

Sysselsättning: Utvecklingsledare Region Halland

Hjärtefrågor: Hållbarhet, företagande, gröna näringar

Därför vill jag kandidera: Centerpartiet står för sunda värderingar och driver en realistisk klok politik som jag gärna vill arbeta för. Där politiken genomsyras av helhet, teamarbete och framtidsfrågor.

För mig innebär ett engagemang i Centerpartiet en möjlighet att påverka och utveckla samhälle och landsbygd. Ett parti som mer aktivt uppmärksammar resursfördelningen mellan stad och land. Värden som jag brinner särskilt för. Mina främsta frågor, intresse och driv finns inom hållbarhet, företagsutveckling och gröna näringar. Områden där jag även kan bidra med sakkunnig kompetens och nätverk. Jag vill göra skillnad genom att aktivt få möjlighet att påverka, lokalt och regionalt, i det nära och större sammanhang. För Oskarström, Halmstad och Halland.

Här hittar du mig på sociala medier: Min adress på Facebook: www.facebook.com/magdalena.petersson.16 och Instagram: magdalenapeterssonhalmstad

#13 John-Wilhelm Pahlm

Sysselsättning: Kulturentreprenör, egenföretagare

Hjärtefrågor: Företagarfrågor, Halland som kulturregion, ung demokrati.

Om mig: En fett trevlig kulturentreprenör från Halmstad. Engagerar mig starkt i att Halmstad och Halland ska förverkliga drömmen om bästa livsplatsen och som en livskraftig musikregion. Jag sjunger när jag har tid över och siktar mot att bli kulturminister efter valet 2026!

Kontakt i sociala medier: www.facebook.com/johnpahlm

#14 Jimmie Tschander

Sysselsättning: Bokningskoordinator på Halmstad Arena

Hjärtefrågor: Valfrihet, trygghet och samhällsbyggnadsfrågor

Därför vill jag kandidera: Jag kandiderar för att jag vill fortsätta att kunna påverka. Det är ett betydligt roligare sätt än att stå vid sidan om och gnälla. Jag är tacksam över att kunna leva i ett land där jag kan engagera mig och vara med i beslut som påverkar både vardagen och utvecklingen av den stad som jag lever i.

Här hittar du mig på sociala medier: www.facebook.com/jimmie.tschander/ och www.instagram.com/jimmiet1978/

#15 Yngve Kihlberg

Sysselsättning: Biodlingsföretagare / Agronom

Hjärtefrågor: Klimat, livsmedel, landsbygd

Därför vill jag kandidera: Jag vill verka för en kommun där vi tar ansvar och arbetar för en hållbar utveckling som är anpassad för klimatutmaningarna. En kommun som utvecklas utan att äventyra en lokal livsmedelsförsörjning på oersättlig åkermark och där alla oavsett bostadsort kan ta aktiv del och verka i ett tryggt samhälle.

Här hittar du mig på sociala medier: @yngvekihlberghalmstad

#16 Maja Lagerstedt

Födelseår: 2001

Sysselsättning: Student

Hjärtefrågor: Jag brinner lite extra för en levande landsbygd med bra kollektivtrafik, detta för att jag själv är uppvuxen på en gård utanför Varberg med dålig bussförbindelse. Att sträva efter ett jämställt samhälle också är en fråga som står mig nära lika så miljöfrågorna.

Om mig: Jag är en 20 årig student som sedan hösten 2020 studerar Samhällsförändring och social hållbarhet på Högskolan i Halmstad. På min fritid är jag engagerad i CUF och sitter med i styrelsen här i Halland. Jag är en nyfiken och engagerad person som brinner för samhällsfrågor.

Kontakt i sociala medier: Facebook - Maja Lagerstedt, Instagram - Lagerstedtmajja

#17 Torbjörn Johansson

Sysselsättning: Undersköterska studerande/Vårdbiträde, klimatexpert Klimataktion Halmstad

Hjärtefrågor: Klimatförändringarna, sjukhusvård, hemsjukvård

Därför vill jag kandidera: Klimatförändringarna går mycket fort och som Klimatexpert i Klimataktion Halmstad ser jag vilka åtgärder som behövs göras akut lokalt/regionalt/nationellt för framtidens generation ska klara att leva i Halmstad/Halland. Inom vården behövs nya idéer för framtiden vilket jag har som innovatör.

#18 Saad Ramadan

Sysselsättning: Mikrobiolog

#19 Rebecca Bjällsjö

Sysselsättning: Förskollärare

#20 Henrik Salomonsson

Sysselsättning: Ingenjör

#21 Christel Cederberg

Sysselsättning: Fil Dr miljöforskare

#22 Jonas Wahlbeck

Sysselsättning: Företagare

#23 Pierre Håkansson

Sysselsättning: Byggprojektledare

#24 Peter Feuerbach

Sysselsättning: Våtmarksexpert och miljökämpe sedan 1985

Hjärtefrågor: Vatten, miljö, landsbygd, rättvisa

Därför vill jag kandidera: Varit med om att bilda Krav nästan förlorat första jobbet pga samhällsfarlig verksamhet. Förste landsbygdsutvecklare i Sverige. Mest känd för att utvecklat kunskap om anläggning av våtmarker trots fiendskap i början. Jag går i bräschen och är inte rädd ibland obekväm men vinnare i längden. Rättvisa!

#25 Julia Weidenlöv

Sysselsättning: Soldat

#26 Mikael Kulanko

Sysselsättning: Företagare

#27 Alf Andersson

Sysselsättning: Lantbrukare

#28 Sören Ljungek

Sysselsättning: Egenföretagare inom markanläggning

Hjärtefrågor: Klimat, biologisk mångfald och jordbruksmarken

Därför kandiderar jag: Mänskligheten står inför sin största utmaning någonsin, men som vi med rätt beslut kanske kan klara. Jag vill vara med på kommunal nivå och ta de besluten, en del obekväma, som måste tas för att vi ska klara en någorlunda framtid. Och det är bråttom.

#29 Anna Ericsson

Födelseår: 1976

Sysselsättning: Rektor

Om mig: Jag är en kvinna mitt i livet, har två barn, en man och jag arbetar som skolledare. Mitt hem är i centrala Halmstad men trivs också mycket bra när jag får komma ut på landsbygden och i naturen. Träning och mötet med andra människor är något jag uppskattar mycket.

Hjärtefrågor: I vårt samhälle idag lever alldeles för många barn och unga med psykisk ohälsa, jag vill kunna påverka och arbeta för att bryta den trenden. För mig är våra barn och unga det viktigaste som finns och det är en självklarhet för mig att arbeta för att alla ska få meningsfullt liv och god psykisk hälsa.

Här hittar du mig på sociala medier: Trellstad@live.se – Facebook

#30 Jenny Håkansson

Sysselsättning: Examenshandläggare

#31 Ewy Henriksson

Sysselsättning: Pensionerad förskolelärare.

Hjärtefrågor: Arbeta mot psykisk ohälsa, kunna bo och verka i HELA kommunen samt skapa arbete för alla.

Därför kandiderar jag: Jag vill kandidera till Halmstad kommun för att kunna påverka människors livspussel i positiv riktning. Alla människors lika värde är en grundbult. Ett arbete är en viktig del i människors liv och du ska kunna bo och verka överallt, i stad som landsbygd. Att arbeta för att förbättra människors psykiska hälsa är en framgångsfaktor för samhället.

#32 Magnus Persson

Sysselsättning: Entreprenör, distributionssystem av grön energi

Hjärtefrågor: Likabehandling, ansvar, energi

Därför vill jag kandidera: Förbättra rättvis likabehandling av medborgarna vid kontakt med kommunen. Öka ansvarstagandet för Skattebetalarnas pengar i verksamheten, samt påskynda omställningen till en hållbar och förtroende skapande verksamhet med korta handläggningstider. Likabehandling mellan landsbygd, mindre orter och stad.

#33 Ronny Bengtsson

Sysselsättning: Mejeriarbetare

#34 Kjell Helgesson

Sysselsättning: Lantbrukare

#35 Sylvi Karlsson

Sysselsättning: Ekonomichef

#36 Algot Thorin

Sysselsättning: Företagare

#37 Arne Andersson

Sysselsättning: Personalchef

#38 Christer Henriksson

Sysselsättning: Pensionerad lärare och skolledare, lantmästare

Därför kandiderar jag: Jag kandiderar på Centerpartiets kommunlista i Halmstad för att jag vill göra en insats för kommunen. Särskilt vill jag arbeta för att vi skall kunna leva, bo och verka i hela kommunen även på landsbygden.

Kontakt i sociala medier: Facebook och e-post med adressen s.christer.v@icloud.com

#39 Peter Uppman

Sysselsättning: Innovationsstrateg

#40 Ida Sow

Sysselsättning: Företagare

#41 Christian Hertz

Sysselsättning: Egen företagare inom PR/kommunikation och välgörenhet

Hjärtefrågor: Företagande, jämlikhet och miljö

#42 Henrik Noord

Sysselsättning: En lastbilschaufför med ett stort samhällsintresse.

Hjärtefrågor: Samhället, maten och skolan

Därför vill jag kandidera: Jag vill gärna vara med och bidra med mina erfarenheter till ett bättre samhälle, både i stora och små frågor. Det är viktigt att vara engagerad. Samhällsutvecklingen måste vända så vi får det bättre, grönare och humanare samhälle. Där alla har samma möjligheter, var man än bor och kommer ifrån.

#43 Mattias Bengtsson

Sysselsättning: Lantbrukare

#44 Anders Darelius

Sysselsättning: Teknologie doktor

#45 Elwira Steiner

Sysselsättning: Caféägare

#46 Cathrine Sjölin

Sysselsättning: Företagare

#47 Maria Bronelius

Sysselsättning: Företagare

#48 Ousmane Sow

Sysselsättning: Företagare

#49 Malin Forsberg

Sysselsättning: Studerande

#50 Dan Karlsson

Sysselsättning: Försäljare

#51 Kenneth Persson

Sysselsättning: Chaufför

#52 Karin Ring

Sysselsättning: Administratör

#53 Lennart Eriksson

Sysselsättning: Företagare

#54 Jerry Engström

Sysselsättning: Fotograf

#55 Christer Meuller

Sysselsättning: Företagare

#56 Simon Quander

Sysselsättning: Studerande

#57 Åke Nilsson

Sysselsättning: Journalist

Gzim Ramadani
Ordförande i Kretsstyrelsen Ledamot i Kommunfullmäktige Ersättare Utbildnings- och Arbetsmarknad...
${contact.name}

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.