Halmstad
Centerpartiet lokalt

Anna Ericsson

Personbild


Nämndeman, Halmstad tingsrätt

 

 

Ersättare i Hemvårdsnämnden