Halmstad
Centerpartiet lokalt

Christer Henriksson

Personbild


Ledamot Byggnadsnämnden