Halmstad
Centerpartiet lokalt

Ewy Henriksson

Personbild


Ledamot i Socialnämnden

 

Ersättare i Patientnämnden