Halmstad
Centerpartiet lokalt

Gzim Ramadani

Personbild


Ersättare Kommunfullmäktige

 

Ersättare i Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden