Jenny Axelsson

Personbild


Kommunråd, Halmstad Kommun

 

1:e vice ordförande, Kommunstyrelsen


Ordförande för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott


Ledamot i kommunfullmäktige

Som kommunråd är Jenny en av ett par få heltidsarvoderad politiker inom Halmstads kommun och leder kommunens politiska arbete. Jenny sitter på Rådhuset och är den främsta företrädaren för Centerpartiets politik i Halmstad.

Jenny är även ordförande i kommunstryrelsens samhällsbyggnadsutskott som bland annat hanterar frågor om översiktsplaner, detaljplaner och den fysiska utbyggnaden av Halmstads kommun. Att hela kommunen skall växa och frodas är en av Centerpartiet i Halmstads viktigaste frågor.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.