Jenny Axelsson

Personbild


Kommunråd, Halmstad Kommun

 

Ordförande för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott


Ledamot i kommunfullmäktige

Som kommunråd är Jenny en av ett par få heltidsarvoderad politiker inom Halmstads kommun och leder kommunens politiska arbete. Jenny sitter på Rådhuset och är den främsta företrädaren för Centerpartiets politik i Halmstad.

Jenny är även ordförande i kommunstryrelsens samhällsbyggnadsutskott som bland annat hanterar frågor om översiktsplaner, detaljplaner och den fysiska utbyggnaden av Halmstads kommun. Att hela kommunen skall växa och frodas är en av Centerpartiet i Halmstads viktigaste frågor.