Jimmie Tschander

Personbild


Ordförande Halmstad Fastighets AB

Ersättare Kommunfullmäktige


Jimmie leder det kommunala fastighets- och bostadsbolaget Halmstad Fastighets AB (HFAB). HFAB har cirka 100 anställda och har fastigheter som består av cirka 10 000 lägenheter och lokaler och är ett viktigt bolag för att skapa tillväxt i hela kommunen. Jimmie är även ersättare i Kommunfullmäktige.