Halmstad
Centerpartiet lokalt

Johan Karlsson

Personbild


Ledamot i Nämnden för Laholmsbuktens VA