Lars-Roland Svensson

Personbild


Ersättare i Kommunfullmäktige

 

Nämndeman

 

Ledamot i Hemvårdsnämnden