Lennart Eriksson

Personbild


Ledamot/Revisor i Kommunrevisionen

 

Lekmannarevisor Halmstads Flygplats AB

 

Lekmannarevisor Hallands Hamnar AB