Halmstad
Centerpartiet lokalt

Rebecca Bjällsjö

Personbild


Ersättare i Kommunfullmäktige

 

Ersättare i Teknik- och fritidsnämnden