Sofie Karlsson

Personbild


Ledamot i styrelsen för Halmstad Energi och Miljö AB