Halmstad
Centerpartiet lokalt

Torbjörn Johansson

Personbild


Ledamot Fastighetsnämnden