Yngve Kihlberg

Personbild


Ordförande Halmstad Stadsnät AB,

 

Ledamot i Kommunstyrelsen


Ledamot i Kommunstyrelsens Utskott för Tillväxt och Hållbar Utveckling


Yngve är bland annat styrelseordförande för det kommunala bolaget Halmstads Stadsnät AB som ansvarar för det kommunala fiber- och brebandet. Stadsnätet är en viktig samhällsbärande infrastruktur som bygger upp den digitala utvecklingen inom Halmstads kommun. Vi är stolta över den dramatiska utvecklingen Stadsnät gjort, framörallt i lands- och glesbygd, och där 95% av alla hushåll fått erbjudandet om att ansluta dig.

Yngve är även ledamot i Kommunfullmäktige, är gruppledare för Centerpartiet Halmstad, ledamot i Kommunstyrelsens Utskott för Tillväxt och Hållbar Utveckling.