Halmstad
Centerpartiet lokalt

Yngve Kihlberg

Personbild


Ordförande Halmstad Stadsnät AB,

 

Ledamot i Kommunstyrelsen

 

Ledamot i kommunstyrelsens förhandlingsdelegation

 

Ledamot i kommunstyrelsens personalutskott

Yngve är bland annat styrelseordförande för det kommunala bolaget Halmstads Stadsnät AB som ansvarar för det kommunala fiber- och brebandet. Stadsnätet är en viktig samhällsbärande infrastruktur som bygger upp den digitala utvecklingen inom Halmstads kommun. Vi är stolta över den dramatiska utvecklingen Stadsnät gjort, framörallt i lands- och glesbygd, och där 95% av alla hushåll fått erbjudandet om att ansluta dig.

Yngve är även ledamot i Kommunstyrelsen samt ledamot i dess förhandlingsdelegation- respektige personalutskott. Personalutskottet behandlar bland annat personalpolitik och arbetsmarknadsfrågor för hur Halmstad som arbetsgivarare ska vara så attraktiv som möjligt.