Centerpartiet vill ha höga miljömål!

Centerpartiet vill ha höga miljömål - i hela Halmstad!

Idag medverkar Jenny Axelsson, kommunråd i Halmstad, på Länsstyrelsen i Hallands miljömålskonferens. På miljömålskonferensen diskuterar företrädare från politik, näringsliv och civilsamhälle viktiga miljöfrågor i Halland för att bidra till Länsstyrelsens miljömålsarbete och förankra beslut i kommun och ort. I år är konferensen på tema samhällsbyggnad och Jenny Axelsson från Centerpartiet kommer att prata om hur politiken möter ett växande Halmstad.

För Centerpartiet är det viktigt att miljö och tillväxt går hand i hand. När Halmstad växer är det viktigt att vi möter de utmaningar som följer i form av bostadsbyggande och jobb. För en hållbar utveckling krävs därför vassa miljömål - för ren luft och en trivsam stadsmiljö men där tillväxt och utveckling nyttjas som de tillgångar som det är.

I Halmstad verkar Centerpartiet för en kommun där både stad och land går hand i hand. Oavsett om du bor i Snöstorp, Andersberg eller Tylösand så ska alla du som halmstadsbo få möjlighet till en grön stad med tillgänglighet till jobb, nöjesliv och samhällsservice.

Centerpartiet är det långsiktiga valet i svensk politik. Vi står för en närodlad politik - där människor får bestämma mer själva.

 

Följ oss på Facebook!