Centerpartiet i Halmstad har haft årsstämma!

Under torsdagskvällen arrangerade Halmstadscentern sin årsstämma på Snöstorps Allmogegård. Förutom att valmanifestet klubbades så talade Magnus Ek, ordförande för Centerns Ungdomsförbund och stämman gjorde ett årsmötesuttalande.

Centerpatiet i Halmstad höll sin traditionsenliga årsstämma torsdagen den 8:e februari i Snöstorp. Stämman bjöd på många spännande diskussioner, hemgjorda semlor och god uppslutning bland medlemskåren.

Stämman inldeddes med parentation för de medlemmar som lämnat oss under året. Lars-Gösta Larsson, Ivar Cronqvist och Lennart Bodén (under året kretsstyrelseledamot) fick en tyst minut och ett vackert tacktal av kretsens ordförande för sin viktiga gärning i centerrörelsen.

Ett valmanifest klubbades som arbetats fram under hösten av en arbetsgrupp utsedd av kretsstyrelsen. Valmanifestet är indelat i tre olika delar som kommer att fungera som Halmstadscenterns huvudfrågor i valrörelsen.

  • Hela Halmstad
  • Trygghet
  • Miljö och klimat

Kretsstyrelsen omvaldes också i sin helhet med Camilla Widepalm Heurén, Harplinge som styrelseordförande (omval). Nytt tillskott i den nya styrelsen var Magdalena Petersson, som fyllde vakansen efter Lennart Bodén. Styrelsen sammanträder och konstitutionerar sig på lördag den 10:e februari.

Frågor? Kontakta Camilla Widepalm Heurén, omvald kretsordförande.