Centerpartiet vill ha ett klimatsmart Halmstad!

Under tisdagskvällen den 6:e mars deltog Jenny Axelsson, kommunråd (C) och ordförande i samhällsbyggnadsutskottet på ett möte om klimatanpassning arrangerat av Klimataktion Halmstad!

Det var på tisdagskvällen den 6:e mars som föreningen Klimataktion Halmstad arrangerade en paneldiskussion om Halmstads klimatanpassningsplaner. Det handlade om att öka beredskapen för de klimatförändringar som bland annat höjda vattennivåer och varmare temperatur medför. Från Halmstadscenterns sida deltog Jenny Axelsson (C) som också är ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

’’Centerpartiet tycker att klimatfrågorna behöver få ta större plats i Halmstadspolitiken’’ säger Jenny Axelsson. ’’Här i Halmstad kan vi lokalt göra mycket för att minska vår klimatpåverkan – men också förbereda oss inför de utmaningar som klimatförändringar medför. Därför är det viktigt att göra det lättare för halmstadsborna att göra klimatsmarta val i vardagen. Kommunen har ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för miljöinsatser som gör skillnad på riktigt.’’

Miljö och klimat är en av Halmstadscenterns profilfrågor i valet. I det valmanifest som Centerpartiets årsstämma klubbade så finns det ett stort kapitel som handlar om den politiska inriktning som vi i Centerpartiet driver för att förbättra miljön och minska klimatutsläppen.

’’Det handlar om att visa på hur tillväxt och klimat kan gå hand i hand’’ säger Jenny. ’’Om vi med kommuninvånare, näringsliv och våra orter, gemensamt arbetar för ett hållbart Halmstad kan vi ta ansvar för framtiden och skapa tillväxt samtidigt!’’

Bakom klimatanpassningsmötet stod förutom Klimataktion Halmstad också Hallandsposten, ABF Halland och Halmstads Naturskyddsförening.

Centerpartiet vill:

  • ge fortsatt möjlighet till nya pilotprojekt i Halmstad inom hållbart byggande
  • göra klimatsmarta investeringar mer lönsamma
  • att Sverige till år 2040 ska vara fritt från nettoutsläpp av växthusgaser

Vid frågor, tveka inte att kontakta Centerpartiets kommunråd och förstanamn på kommunlistan Jenny Axelsson!

Följ oss gärna på Facebook!