• / Nyheter
  • / Vart kommer maten ifrån?

Vart kommer maten ifrån?

Under helgen är Centerpartiet i Halmstad och Halland på Wapnö Trädgårdsmässa - och pratar bland annat om mat samt jordbruk.

Vi tror nämligen att mer närproducerad mat är enda vägen framåt om vi ska klara klimatutmaningen!

''Vart kommer maten ifrån?''

Det är en fråga som vi som konsumenter ofta ställer oss. Centerpartiet tror nämligen att mer av den mat vi äter måste produceras i Sverige. Det är enda vägen om vi ska kunna klara klimatutmaningarna.

''Svenskt producerad mat har betydligt högre miljö- och antibiotikakrav än i resterande världen'' säger Jenny Axelsson som är kommunråd (C) och Halmstadscenterns kommunlistetta.

''Vi har också en av de tuffaste djurskyddslagstiftningarna och hållbaraste livsmedelsproduktionerna. Mer kött, grönsaker och fisk bland annat måste komma från Sverige om vi ska klara klimathotet. Förra året importerade vi över 46 procent av vårt nötkött - vi måste drastiskt minska den andelen och köpa mer svenskt. Då får vi i oss mindre gift, mindre antibiotika men bidrar också betydligt mindre till klimatförändringarna.''

Närproducerad mat är en hjärtefråga för Centerpartiet som menar att klimatet är helt beroende av att köpa mer lokalproducerat. Här måste konsumenter men också den offentliga sektorn steppa upp och ta ett större ansvar för att köpa mer lokalt producerad mat. Centerpartiet menar också att det handlar om transporterna. Genom att köpa mer närproducerat minskar våra transportutsläpp. Köper vi mat från andra sina jordklotet som måste transporteras med flyg, båt och bil så blir ju utsläppen betydligt högre än maten som kommer från granngården. Klimatet är beroende av att vi som bor i Halmstad köper mer mat producerad just i Halmstad.

Yngve Kihlberg står på plats 2. på Centerpartiet i Halmstads kommunlista. Han är också biodlare och potatishandlare - och brinner för närproducerad mat.

''Det handlar också en säkerhets- och beredskapsfråga.'' menar Yngve. ''Idag är Sverige i alldeles för låg grad självförsörjande. I tider av konflikt eller katastrof kan det bli en ödesproblematik som riskerar vår suveränitet och livsmedelsförsörjning. Genom att öka möjligheterna för lokala producenter tt verka i den Halmstads livsmedelsstrategi skapar vi både gröna jobb och tillväxt i kommunen men gynnar även ett klimatsmart jordbruk.''

Centerpartiet tror också att det handlar om matsvinnet. Idag slängs omkring en tredjedel av all mat som produceras. Inte heller det är hållbart. Centerpartiet har bland annat fört en offensiv agenda för att kraftigt reducera svinnet inom offentlig sektor, men vi är inte nöjda. Vi som konsumenter måste också ta ett ansvar för att äta upp den mat vi köper.

Vi behöver den svenska maten i hela landet. Vi behöver fler matföretagare, öka den svenska matexporten och skapa fler jobb i de gröna näringarna. För att hela landet ska växa behövs regelförenklingar för lantbruket och fortsatta satsningar på Sverige som matland, bland annat genom att satsa på unga bönder, stärka den biologiska mångfalden genom att ha fler betande djur liksom att tillåta gårdsförsäljning av egenproducerat vin och öl.

Därför vill Centerpartiet:

  • Satsa extra på unga bönder med nystartad verksamhet genom en omfördelning av gårdsstödet.
  • Ursprungsmärka all mat som har kött som huvudingrediens samt alla mejeriprodukter
  • Öka utrymmet för Halmstads lokala producenter i livsmedelstrategin
  • Tillåta gårdsförsäljning av vin och öl

Frågor?

Tveka inte att höra av er till oss!

Hör av dig till Jenny Axelsson är kommunråd och kommunlistetta. Hon svarar gärna på vidare frågor kring vår offensiva klimat- och jordbrukspolitik.

Adam Garneij är valsamordnare och samordnar debatt/intervjuförfrågningar.

 

Följ oss på Facebook!

(Källa: Jordbruksverket)