• / Nyheter
  • / Centerpartiet Halmstad tar trygghetsfrågorna på allvar!

Centerpartiet Halmstad tar trygghetsfrågorna på allvar!

Debattinlägg i Hallandsposten:

I Halmstad ska ingen hindras från att leva det liv den vill på grund av rädsla. Det skriver de fyra ledande företrädarna för Alliansen i Halmstad.

Vi har till exempel efter invånardialoger och i samverkan med polisen arbetat fram ett medborgarlöfte i syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten. Vi jobbar tätt ihop med flera olika aktörer, vilket är en förutsättning för ett gott resultat. Under sommaren som gick satte vi in extra trygghetsvandringar i flera delar av kommunen.Men nu är det dags att växla upp arbetet. Vi behöver hitta fler åtgärder för att öka tryggheten. Halmstads invånare känner sig på nästan varje uppmätt område mer otrygga än invånarna i övriga halländska kommuner. Halmstadbornas livskvalitet, Halmstads attraktivitet och stora delar av näringslivet påverkas negativt när våra invånare känner sig otrygga och hellre stannar hemma än är ute och bidrar till att skapa den levande stad som vi alla vill ha.

Trygghet är ett fundament och upplevelsen av detta är central i ett samhälle. Människor som upplever trygghet känner frihet i sin livssituation – den som är rädd är inte fri.Trygga invånare har också en större tilltro till samhället och får bättre förutsättningar att bidra till en positiv utveckling för kommunen. En trygg plats är en attraktiv plats – som lockar till sig nya invånare, besökare och näringsliv. För både den enskilda invånaren och för Halmstad som helhet är alltså tryggheten en särskilt viktig fråga.Därför har kommunstyrelsen nu på Alliansens initiativ fattat beslut om att till nästa års budgetarbete ta fram underlag till nya åtgärder som effektivt kan öka tryggheten i Halmstad.Några av de konkreta åtgärder som vi vill utreda är kommunala ordningsvakter, fältassistenter och övervakningskameror.

Utredningen ska också lämna förslag på andra åtgärder, till exempel hur samarbetet mellan skola, polis, fritidsverksamhet och socialtjänst kan stärkas för att tidigt förebygga att barn och unga dras in i brottslighet. När barn som ännu inte ens har nått tonåren blir en del av organiserad brottslighet i Halmstad måste vi reagera!

I Halmstad ska ingen hindras från att leva det liv den vill på grund av rädsla. Det är inte acceptabelt med en utveckling där otryggheten ökar. Vi tar trygghetsfrågorna på allvar och nu kommer vi snart se nya, effektiva åtgärder för att vända trenden.

Jonas Bergman (M)

Jenny Axelsson (C)

Ella Kardemark (KD)

Lovisa Aldrin (L)