Centerpartiet i Halmstad vinner segrar i översiktsplanen!

Den 14/10 godkändes förslaget till ny översiktsplan för Halmstads kommun i kommunstyrelsen. Nu ska förslaget ut på samråd, för att samla in ännu fler åsikter och tankar på hur vår kommun skall utvecklas fram till år 2050.

Översiktsplanen sträcker sig fram till år 2050 och tar höjd för att Halmstad ska ha beredskap för 150 000 invånare, för detta ska bland annat 24 000 nya bostäder byggas. På mötet var Centerpartiet flitigast och framgångsrikast, mycket tack vare den arbetsgrupp som kretsstyrelsen tillsatte för att ta fram yrkanden på översiktsplanen.

Av 29 lagda yrkanden från vår sida gick 16 igenom. Flera av dessa kommer att hjälpa oss att värna jordbruk, lantbruk och att hela kommunen skall leva.

Det finns många arbetstillfällen inom de branscherna (de areella näringarna) i Halmstad och de ska inte behöva stryka på foten. Vi fick igenom en hel del sådant som var viktigt för oss.

Jenny Axelsson (C) till Hallandsposten efter mötet.

Centerpartiet har särskilt lyft och fått gehör kring att inlandssjöar och vattendrag (åar) också ska pekas ut som del av det som tillsammans med hav är en kustkommun och att stränder vid såväl hav som sjöar och vattendrag har stort värde för kommunens identitet. Samtidigt som vi stärker skrivningen om att tillräcklig dricksvattenproduktion ska säkerställas i framtiden.

De planeringsinrikningar som behandlades på mötet kommer vara vägledande för det framtida arbete med översiktsplanen som nu tar vid. För centerpartiet betyder det att vi kommer att samla in fler åsikter från medlemmar och medborgare i vår kommun. I detta arbete kommer arbetsgruppen och våra lokalavdelningar spela en fortsatt viktig roll.

#framåt för hela kommunen!