Centerpartiet månar om Halmstads företagare!

Centerpartiet i Halmstad är starkt oroat över den försämring av företagsklimatet som Halmstad kommuns företagare upplever. Enligt Svenskt Näringslivs ranking av kommunerna, i början av oktober, befinner sig Halmstad först på 204:e plats av landets 290 kommuner. Detta innebär en försämring med 87 placeringar jämfört med året innan. Även om undersökningen omöjligt kan visa på hela bilden så pekar den tydligt på att det finns brister i hur företagare bemöts.

Debattartikel publicerad i Hallandsposten 19 november 2020:

Halmstad kommuns mål om att ha Sveriges bästa Företagsklimat innebär att vi från politikens sida måste ha ökat ett fokus på vad som i nuläget brister. Det görs mycket bra för företagandets villkor i Halmstad men vi måste också vara öppna för förändringar i arbetssätt när negativa reaktioner uppstår. Den positiva energin och tempot måste också öka i dagens situation.

Centerpartiets Företagargrupp, med stor erfarenhet av att driva företag och företagandets villkor har analyserat resultatet av kommunrankingen, jämfört med våra mer framgångsrika grannkommuner och träffat företagare som är oroade över dagens situation. Vårt mål är att ta fram konstruktiva åtgärder för att Halmstads Kommun ska bemöta företagare på ett bättre sätt, vilket är till nytta för alla medborgare i Halmstad.

Det behövs först och främst en klar och tydlig handlingsplan med konkreta åtgärder, för att nå målet Sveriges bästa Företagsklimat. Ett sätt för ökad förståelse för företagares villkor i detta sammanhang, kan vara att erbjuda kommunala tjänstepersoner i vissa förvaltningar, samt även berörda politiker att gå en Starta – Eget – kurs, alternativt en kurs i företagsutveckling. Det har prövats i andra kommuner med klar framgång när förståelsen för företagare brister! Ökade kontakter genom uppsökande verksamhet på kommunens initiativ, mellan kommunala tjänstepersoner och många företagare, är en annan åtgärd som är mycket framgångsrik i Falkenberg och Varberg!

Halmstad direkt, kommunens kontaktcenter, får höga betyg av såväl medborgare som företagare vilket är en god utgångspunkt för förbättringar. Förbättringar som är nödvändiga gäller bland annat företagarnas dåliga upplevelser av kommunpolitikers/tjänstepersoners attityder till företagande, service och bemötande, dialog och information till företag. Kommunalanställda ska framförallt vara tjänstepersoner åt Halmstads medborgare, de ska inte vara tjänstepersoner åt lagstiftningen!

Sammanfattningsvis är det uppenbart att det behövs en bättre kommunikation mellan företagare och Halmstads kommun! Detta arbetar vi med från Centerpartiets Företagargrupps sida i tät dialog med många företagare!

Centerpartiet i Halmstad, genom Företagargruppen:

Henrik Andersson
Christer Henriksson
Sofie Karlsson
Yngve Kihlberg
John-Wilhelm Pahlm
Magnus Persson
Magdalena Pettersson
Staffan Svensson
Karin Ring
Peter Uppman