läs Centerpartiet Halmstads yttrande om ÖP 2050!

Redan i augusti 2020 tillsatte Centerpartiet Halmstad en arbetsgrupp för partiets yttrande om översiktsplanen 2050. Ett intensivt arbete påbörjades för att få med Centerpartiets många kloka tankar och förslag på förändringar och förbättringar. Det färdiga yttrandet skickades in 11 januari 2021 och kan läsas i sin helhet HÄR!