Jenny Axelsson ställer inte upp för omval 2022.

Pressmeddelande 15 april 2021:

Centerpartiets kommunråd i Halmstad, Jenny Axelsson, har meddelat att hon inte kommer att ställa upp för omval 2022. Vem som kommer att vara toppnamn på Centerpartiets lista i kommande val blir klart först efter nomineringsstämman i höst.

– Vi respekterar självklart hennes beslut, säger Anna Ginstmark, kretsordförande för Centerpartiet Halmstad. Nu påbörjas arbetet med att hitta förstanamn på vår kommunlista, jag känner mig dock trygg i det arbetet då vi har många kunniga och kompetenta kandidater.

Jenny Axelsson fokuserar fortsatt på det dagliga arbetet som kommunråd och ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott mandatperioden ut.

- Det är en ynnest att vara Centerpartiets främsta företrädare i en växande kommun som Halmstad, men var sak har sin tid. Efter tre mandatperioder i kommunstyrelsen känns det naturligt för mig att lämna plats för andra, säger Jenny Axelsson.

För mer information kontakta:
Anna Ginstmark 0703-52 12 30
Jenny Axelsson 0721-57 44 76