Insändare: Bönderna behövs inte – det finns ju mat i affären, eller?

Detta är en insändare som publicerades i Hallandsposten 9/11-21:

I dag tvingas vi importera hälften av all mat vi konsumerar! I den aktuella debatten om översiktsplanen (ÖP) som kommunens tjänsteman lagt på politikernas bord tycks det inte finnas någon insikt om att vi kommer närmare kris i livsmedelsförsörjningen.

Majoriteten av kommunens politiker instämde tyvärr i tjänstemännens förslag och tycker att vi ska expandera i Halmstads centrum och på värdefull åkermark.

Enligt Jordbruksverket importerar vi:
80 procent av alla äpplen vi äter, 70 procent av allt fårkött, 55 procent av nötköttet, 30 procent av all potatis, 30 procent av grisköttet, 25 procent av alla mjölkprodukter som vi konsumerar, och så vidare. Sverige är bland de länder inom EU som har lägst självförsörjningsgrad.

Många är rädda för att vi ska bebygga ännu mera på åkermark i Halmstad och att bli ännu mer beroende av import. Med risk för ökade priser och osäkerhet med att hämta mat från kontinenten.

Har inte ni politiker och tjänstemän sett alla långtradare som likt ett pärlband täcker våra motorvägar? Tänk lite på miljön!

I det förslag som lämnats av kommunens ”framtidsstrateger” till politiken har det inte tagits stor hänsyn för att skydda åkermarken. Alla väljer den enkla vägen. Man tar en grön yta och lägger in för bostadsbyggande eller industriverksamhet. Och detta utan konsekvensanalys.

En uppmaning till alla politiker – rätta till misstaget nu! Tänk om och gör rätt! Spara åkermarken för matförsörjning. Eller tror ni på allvar att bönderna inte längre behövs?

Alf Andersson, Getinge
Medlem Centerpartiet Halmstad