Vårt recept för ett Halmstad som blir ännu bättre

I Hallandspostens serie Val 2022 får alla partier presentera sina visioner och i Tidningen den 12/5-22 var det Centerpartiets tur. Vårt förstanamn Victor Rundqvist skriver om Centerpartiet förslag för ett Halmstad som blir ännu bättre.

Centerpartiet i Halmstad vill se en kommun som växer i alla riktningar, en kommun där elever med olika förutsättningar ges möjlighet att förverkliga sina drömmar i en olik men likvärdig skola, en kommun som lever dygnet och året runt med såväl kulturskapare och krögare som industrier och företag som tillsammans får Halmstad att blomstra, en kommun där du oavsett ålder, kön, bakgrund eller bostadsort ska kunna känna dig trygg och kunna påverka din vardag, en kommun som tar på sig ledartröjan i klimatarbetet och med mod och engagemang möter vår tids ödesfråga.

Halmstad är bra på mycket, det är platsen som jag och 100 000 andra medborgare kallar vårt hem, platsen där vi föddes och växte upp, flyttade hit för jobb, studier eller kärlek, eller flydde från krigets fasor eller fattigdomens vedermödor. Under merparten av 2000-talet har vi i Centerpartiet varit med och styrt i en kommun som växer, utvecklas och ger kraft åt människor att uppfylla sina drömmar.

Men vi behöver bli ännu bättre.

För att skapa en skola där alla elever möts och får de möjligheter de förtjänar vill vi se till att resursfördelningen bättre speglar de olika behov, styrkor och utmaningar som finns i vår kommun.

Med ett NPF-lyft, tvålärarsystem och fortsatta satsningar på samverkan mellan förvaltningar så som Samsynk och SSPF (skola socialtjänst polis fritid) ska vi se till att inga elever faller mellan stolarna. Med fler profilskolor och mer information om föräldrar och barns valmöjligheter vill vi se till att alla elevers unika förmågor tas tillvara på.

Lupp-enkäten visar också tydligt att ungdomar i större utsträckning vill vara med och påverka de politiska beslut som berör dem, därför vill vi inrätta ett ungdomsfullmäktige som är en riktig remissinstans till kommunstyrelsen så att besluten kan flyttas närmare de som berörs och bli ännu bättre.

Klimatet är också en fråga som ligger i Centerpartiets dna, vi vill se över vattensystemen för att få en effektivare vattenhållning, minska användandet av fossila bränslen genom en utvidgad laddinfrastruktur och göra Halmstads kommun till en logistiknod för förnybara bränslen för att främja ett hållbart resande och nya gröna företag. Vi vill också värna åkermarken och skapa en god framtid för våra livsmedelsproducenter med mer närodlad mat i våra verksamheter.

För att allt detta ska bli möjligt måste vi se till att ha ett gott företagsklimat, med minskat regelkrångel. Vi måste se till att det är lätt att hitta en bostad för våra studenter och motiverande att stanna kvar i kommunen efter utbildningen och arbeta eller starta företag.

Vi måste fortsätta verka för en levande stad där folk kan ta ett dopp i ett nytt kallbadhus för att sedan avnjuta en god middag och gå på spännande kulturevenemang skapat av alla de kreativa krafter som är så viktiga för vår kommun.

Detta är vårt recept för ett Halmstad som blir ännu bättre. Ger ni Centerpartiet ert förtroende i valet i höst är det dessa frågor vi tar med oss in i förhandlingarna framåt, för Halmstads bästa.

Victor Rundqvist (C)

nummer ett i kommunvalet för Centerpartiet i Halmstad