Seniorer i behov av stöd ska få samhällets hjälp

Antalet seniorer ökar, både pigga seniorer som vill ha en meningsfull vardag och seniorer som behöver hjälp och stöd i det dagliga.

Läs Lars-Roland Svensson och Annika Johansson Sävborg insändare som publicerades i Hallandsposten 16-17 maj.

I veckan är det Seniormässa på Halmstad Arena. En mässa som har en stor målgrupp. Antalet seniorer ökar, både pigga seniorer som vill ha en meningsfull vardag och seniorer som behöver hjälp och stöd i det dagliga. Vi i Centerpartiet vill att samhället ska finnas för båda grupperna, men för den som är i behov av stöd är det en gemensam uppgift vi har att tillsammans ge närhet, trygghet och hjälp den dag man behöver det.

Vi vill bland annat satsa på hälsosamtal för alla 70-åringar om kost, motion och fallskadeprevention.

Anhöriga behöver också stöd, både med utbildning och till egen tid med andra. Kommunens anhörigstöd är en viktigt funktion som ska finnas tillgänglig när behov finns, för en meningsfull tid när avlastning erbjuds.

Vi ser också att psykiska ohälsan ökar även hos äldre och behov av kompetenshöjnings inom det offentliga i det området är stort och bör prioriteras. Här vill vi även satsa på ett fortsatt samarbete med frivilligorganisationer för att bryta ensamhet och social isolering.

För oss är det viktigt att du som behöver stöd känner dig trygg. Trygg i att det stöd du får är anpassat efter dina behov, trygg i att personalen har ditt bästa i fokus och är professionell. Trygg i att du som individ blir lyssnad på och sedd.

En av de frågor vi drivit är införandet av en Digital fixare, behovet av att behärska den digitala tekniken ökar och därför är det viktigt att alla känner sig bekväma med att använda appar och andra digitala tjänster. Därför är det glädjande att denna tjänst nu är tillsatt.

Boendet är förstås också en fokusfråga. Hur länge orkar man bo i sitt hus och sköta underhåll och trädgård? Vad finns det för alternativa bostäder? Här är det viktigt att vi ger möjlighet att välja mellan olika boenden den dag man vill flytta. Därför är det viktigt att det byggs bostäder för alla åldrar och i olika former, i hela kommunen. Samtidigt ska du känna dig trygg i ditt val och att du får det stöd du behöver, oavsett om du väljer att bo kvar i villan, i en seniorlägenhet eller på ett äldreboende.

Lars-Roland Svensson (C)

Ledamot Hemvårdsnämnden, fullmäktigeledamot

Annika Johansson Sävborg (C)

Ersättare Hemvårdsnämnden