Ja till Gårdsförsäljning av egentillverkad alkohol!

Idag har Kommunstyrelsen i Halmstads kommun sagt ja till att möjliggöra småskalig gårdsförsäljning. Detta är väldigt positivt och något som Centerpartiet har velat möjliggöra länge.

- Det finns många lokala producenter i Halland! Gårdsförsäljning är viktigt, inte minst för att stärka besöksnäringen, säger Jenny Axelsson, kommunråd. Dagens beslut är därför väldigt glädjande, framför allt för mig som centerpartist då det gynnar landsbygdens företag.

Det är Socialstyrelsens som utrett frågan, ”En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker”, och det är detta förslag som Halmstads kommun i dag sagt ja till.

För Halmstads och Hallands del innebär förslaget att gårdar som till exempel Wapnö i Halmstads kommun och Ästad vingård i Varbergs kommun, har möjlighet att sälja egentillverkade drycker som öl och vin på gården. Det är något som både gynnar det lokalt producerade och besöksnäringen samt arbetstillfällen på landsbygden.

- Gårdsförsäljning är viktigt för oss i Centerpartiet, det är en reform som verkligen stärker företag på landsbygden, säger Victor Rundqvist, ledamot i Miljönämnden. Nu förväntar vi oss att regeringen skyndsamt lägger ett förslag på riksdagens bord, så att våra lokala producenter kan komma i gång med försäljningen.

Förslaget är nu ute på remiss och ska åter till regeringen för beslut. Det innebär att gårdsförsäljningen troligen kan införas tidigast nästa år.FAKTA

Utredningen föreslår att tillåta gårdsförsäljning i en restriktiv form som är förenlig med EU:s regler om fri varurörlighet.

Försäljningen föreslås:

- Endast tillåtas i anslutning till ett betalt studiebesök eller en föreläsning med anknytning till den aktuella produkten på tillverkningsstället. - Begränsas för hur mycket som får säljas till en kund per köptillfälle.

- Utredningen föreslår att det ska krävas tillstånd från kommunen för att få bedriva gårdsförsäljning. - Gårdsförsäljning ska inte få bedrivas tidigare än klockan 10.00 och inte pågå längre än till klockan 20.00.

- I övrigt föreslås alkohollagens generella regler om försäljning gälla (åldersgränser, kontroll av nykterhet m.m.), samt motsvarande regler om bl.a. lämplighet och prissättning som i dag gäller vid servering av alkoholdrycker.

Tillverkaren måste uppfylla följande kriterier:

- Begränsad produktion - Ekonomiskt och juridiskt oberoende av storskalig tillverkare.

- Hantverksmässig tillverkning vilket innebär att den karaktärsgivande delen av tillverkningen ska ske på tillverkningsplatsen. Det är alltså inte tillräckligt att exempelvis bara blanda inköpta komponenter.

Den totala alkoholkonsumtionen bedöms öka med så lite att det inte märkbart påverkar folkhälsan. Med ett antagande om att 15–30 procent av köpen kommer att ersätta köp som annars hade gjorts på exempelvis Systembolaget, medför gårdsförsäljning en ökning av alkoholrelaterade dödsfall och sjukhusvistelser per år med 0,22–0,27 procent år 2025. Det är en ökning som svårligen skulle gå att urskilja från den årliga variationen. Utredningen bedömer inte heller att gårdsförsäljning riskerar att medföra någon betydande ökning av barn och ungas exponering gentemot alkohol jämfört med i dag.

Förslaget föreslås vara tidsbegränsat till sex år med gott om tid för utvärdering innan man tar ställning till om regleringen ska förlängas, göras permanent, ändras eller slopas.