Den vingklippta oppositionen - Veckorapport v 47

En historia om politiskt spel, samverkansgrupper, inflytande och framtid. Vad hände egentligen på kommunfullmäktige och varför? Vilka kommer att representera Centerpartiet och var de kommande 4 åren och vad gör egentligen ett kommunråd på dagarna? Detta och lite till kan du läsa om i Victors första veckorapport från kommunrådskorridoren.

Veckans media (och lite förra veckans media för kontext):

Hej kära medlemmar och läsare av denna veckorapport!

Jag heter Victor Rundqvist och är kommunråd för Centerpartiet. Vårt kära parti sitter nu i opposition efter minst sagt intensiva förhandlingar åt olika håll. Konstellationen som styr Halmstad kallar sig Ansvar för Halmstad, samlar 40 mandat och består av S, M och KD.

Kommunfullmäktige i där nämnderna väljs brukar vara en ganska kortvarig historia, styret besätter sina platser, oppositionen samlar sig i olika valtekniska konstellationer för att få så god representation i nämnder och bolag som möjligt och besätter sedan viceordförandeposterna i presidierna. Vad gäller det sistnämnda så har det skett två saker som både förlängde mötet och försvagade oppositionens ställning.

Det första är att styret inrättat en extra viceordförandepost i alla större nämnder och bolag, detta trots att vi har antagit en politisk organisation i bred politisk enighet så sent som i somras. Centerpartiet som i såväl ord som handling håller hårt både i skattebetalarnas pengar och de överenskommelser vi ingår röstade emot detta tilltag. Dels kommer det kosta mer i både arvoden och förlorad arbetsinkomst för kommunen och dessutom kommer det försvaga oppositionens ställning i våra största nämnder. Denna ståndpunkt företräddes av en samlad opposition med undantag av SD som stöttade styrets linje.

Samma SD nominerade sedan viceordföranden på de allra flesta av viceordförandeposterna, voteringar som de sedan vann. Matematiken är ganska talande här, Centerpartiets samverkansgrupp samlar 14 mandat, SD samlar 11. Detta till trots vann SD varje votering, att styret på detta sätt lägger sig i hur oppositionen formeras är ingen överraskning per se, farhågorna har funnits där länge. Men det är en klen tröst för en opposition som vingklippts av styrets aktiva SD stöd till kommunens presidier.

Två Centerpartister led nederlag mot SDs nomineringar, Christer Henriksson röstades bort som vice för byggnadsnämnden och Marie-Helene Bergstrand som vice för Teknik- och fastighetsnämnden. Dessa poster kommer istället besättas av Joacim Svensson och Krister Karlsson från SD. Tråkigt för halmstadborna som tappar två kompetenta presidialer med god kunskap och engagemang som hade kunnat göra mycket för att förbättra för våra invånare.

När klubban fallit för sista gången så kan vi konstatera att vi har en ny förtroendemannagrupp för de kommande 4 åren som ser ut som följer:

Centerpartiets förtroendevalda 2022-2026

Val som förrättats på fullmäktige i oktober:

Kommunråd: Victor Rundqvist

Kommunstyrelsen: Victor Rundqvist (3:e vice ordförande), Staffan Svensson (ersättare)

Kommunrevisionen: Torbjörn Johansson (ordförande)

Val som förrättades den 24/11:

Barn och Ungdomsnämnden: Jessica Geijer (ersättare)

Byggnadsnämnden: Christer Henriksson (ledamot)

Miljönämnden: Fredrik Jörgensen (ledamot), Jonas Wahlbeck (ersättare)

Hemvårdsnämnden: Lars-Roland "Rolle" Svensson (2:a vice ordförande)

Socialnämnden samt gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel: Annika Johansson Sävborg (ersättare)

Teknik- och fastighetsnämnden: Marie-Helene "Marre" Bergstrand (ledamot)

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden: Gzim Ramadani (ledamot)

Valnämnden: Henrik Salomonsson (ersättare)

Servicenämnden: John-Wilhelm Pahlm (ersättare)

Halmstad rådhus AB: Victor Rundqvist (ledamot)

Halmstad flygplats AB: Magdalena Petersson (vice ordförande)

Halmstad stadsnät AB: Jimmie Tschander (vice ordförande)

Det är detta lag som kommer att utforma centerpolitiken framåt, som kommer att kämpa för hela Halmstad, för företagsamheten, medmänskligheten och allas möjlighet att förverkliga sina drömmar i vår fantastiska kommun.

Annars då?

Jo, budgeten står för dörren. På kommunfullmäktige den 13/12 så kommer det vara ett heldagsmöte för kommunfullmäktige där denna ska fastställas. I Centerpartiets budget kommer vi att kämpa för att ett äldreboende i Getinge ska byggas under mandatperioden, att våra elever ska få bättre tillgång till elevhälsa för att motverka den psykiska ohälsan bland unga, att Haverdal får en ny lekplats, att det inrättas ett ungdomsfullmäktige och mycket mer som ni kommer att få se under veckan som kommer.

Denna och förra veckan har annars präglats av möten i olika former, dels valberedning och introduktion till arbetet i HRAB, varför fick Victor introduceras redan innan han var vald? Undrar ni kanske, jo det är så att jag sitter på Jennys plats redan eftersom hon har gått vidare till att bli samhällsbyggnadschef i gislaved (grattis!), kommun och regionledningsforum, två presidieberedningar, ett jätteintressant medlemsgruppmöte på kattegatt, miljönämnd, tillståndsutskott och sen har jag och Staffan varit på kommunstyrelsen. Där röstade vi igenom en sänkning av tillsynstimmarna på våra jordbruk så att de kan få reducerade kostnader och byråkrati i denna svåra tid och framåt. Är man lite extra nördig så bifogar jag en bild på ändringarna i taxebilagan nedan:

jordbrukstaxa

Sådär! Då vet ni vad som hänt i veckan, som namnet antyder så kommer denna rapport avläggas varje vecka så att ni medlemmar i Centerpartiet (och andra för den delen) ser vad som händer i maktens korridorer, det är ju ni som är mina chefer. Vill man vara min chef lite extra så kan man bli medlem i Centerpartiet! Då får man vara med och påverka politiken framåt, gå på roliga möten och hänga med alla fanastiska människor som nämnts i denna text och många fler. Dessutom kan man ställa upp i valet, som förvisso är en bit bort nu men arbetet för ett ökat förtroende börjar redan idag.

Med hopp om en trevlig första advent!

// Victor Rundqvist

Bli Medlem!

Gå med i Centerpartiet i Halmstad idag och var med och påverka din och vår framtid till det bättre!