Framgångar för Centerpartiet i Halmstad på distriktstämman!

Centerpartiet i Halmstad stod i helgen värd för Centerpartiet i Hallands distriktsstämma!

Utöver att klubban svingades med den äran av kretsordförande Gzim Ramadani tillsammans med Marie-Helene Bergstrand och Alf Andersson så tog Halmstad stor plats på stämman.

Motionsarbetet rönte stor framgång, nedan följer de halmstadsmotioner som bifölls av stämman och deras författare.

  • Inrättande av PFAS-fond för lantbrukare, Victor Rundqvist
  • NPF-team med fast kontaktperson på alla socialförvaltningar, Annika Johansson Sävborg
  • Kompetensutveckling inom NPF för skolan, Jessica Geijer och Victor Rundqvist
  • Kunskap inom offerpsykologi, genusperspektiv och sexualbrott som krav för juristexamen, Jenny Håkansson
  • Avskaffa matkravet vid alkoholservering, Victor Rundqvist

Nu kommer vi att fortsätta kämpa för att dessa motioner skall bli centerpolitik på rikssstämman i höst.

Utöver detta så blev vår eldsjäl från Rävinge-Getinge centeravdelning Alf Andersson belönad med guldnålen. Detta är en utmärkelse som delas ut till personer som genom sitt arbete inom organisationen på särskilt sätt gagnat Centerpartiet.