Översiktsplan 2050

Bild

Var med och påverka hur Halmstad ser ut 2050!

I mitten av oktober startar samråd för Halmstads kommuns översiktsplan till år 2050. Var med att påverka hur din ort eller område ska se ut och utvecklas fram emot år 2050. Vi i Centerpartiet ska lämna ett gemensamt svar till Kommunstyrelsen framåt senvintern.

Översiktsplanen är ett av de viktigast dokumenten för Halmstad kommuns utveckling. Det är viktigt att du som medlem tycker till via din avdelning eller direkt till oss i ÖP2050-gruppen. Gör det bäst via denna länk eller prata med någon i gruppen. Tag nu chansen att var med att påverka!

Vid varje medlemsgruppmöte under höst och vinter kommer vi prata ÖP2050. Översiktiktsplans-arbetet är en av de viktigaste verktyg vi har, för att visa hur bra Centerns tankar är för framtiden.

ÖP2050-gruppen består av: Staffan Svensson, Gunnel Bengtsson, Pierre Håkansson, Marie-Helene Bergstrand och Morgan Karlsson. Här hittar du eller din avdelning underlag (uppdateras inom kort).

På kommunens hemsida, här, kan du också hitta mer information.

Du får gärna redan nu skicka inspel här.

Varma Centerhälsningar

Morgan Karlsson
Sammankallande ÖP2050-gruppen

Anna Ginstmark
Ordförande
Jenny Axelsson
Kommunråd, Halmstad Kommun   1:e vice ordförande, Kommunstyrelsen Ordförande för kommunstyrel...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.