Översiktsplan 2050 - Centerpartiet kämpade för åkermarken.

Vi kämpade in i kaklet för att bevara vår bördiga åkermark.

På kommunfullmäktige den 30/3 så kämpade hela Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp för våra yrkanden om att bevara vår bördiga åkermark för framtiden. Detta är en linje vi har drivit under hela ÖP-processen. Vi var uppe och gjorde anföranden, höll replikskiften och lobbade för våra förslag. Tyvärr räckte det inte hela vägen, såväl vårt yrkande om återremiss som de specifika yrkandena gällande de utpekade områdena föll efter voteringar.

Vill man se våra anföranden i efterhand så finns hela KF sparat på kommunens hemsida på länken nedan.

https://halmstad.webbtvkf.se/?20220330

Till höger om själva videon kan man rulla ner till ärende 16 och klicka på talarsymbolen i högerkanten för att hitta specifika talare.

Hösten 2020 startade samråd för Halmstads kommuns översiktsplan till år 2050. Vid medlemsgruppmötena under föregående höst och vinter lyfte vi ÖP2050. Särskilda möten för att resonera om utvecklingen i olika orter och områden anordnades och i januari skickade Centerpartiet in ett samlat yttrande med många kloka synpunkter för att förbättra vår kommande översiktsplan.

ÖP2050-gruppen har bestått av: Staffan Svensson, Gunnel Bengtsson, Pierre Håkansson, Marie-Helene Bergstrand och Morgan Karlsson.

Centerns första inlämmnade yttrande kan ni hitta här , 699.3 kB..

Yttrandet från den andra remissomgången kan ni läsa här.

Centerpartiet i Halmstad kan inte nog tacka både denna grupp och alla er enskilda medlemmar och invånare som tyckt till om och kämpat för en mer hållbar översiktsplan. Vi kommer fortsätta jobba för en hållbar samhällsutveckling och för att bevara åkermarken i vår kommun, ett starkt centerparti kommer vara nyckeln till att kunna utveckla samhället på ett hållbart sätt inom ramen för den översiktsplan vi nu har.

Mediainslag om Översiktsplanen

Gzim Ramadani
Ordförande i Kretsstyrelsen Ledamot i Kommunfullmäktige Ersättare Utbildnings- och Arbetsmarknad...
Victor Rundqvist
Kommunråd 3:e vice ordförande, Kommunstyrelsen   Ledamot Kommunens personal- och ledningsutsk...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.