Översiktsplanen - arbetet fortsätter!

Vi påverkar hur Halmstad ser ut 2050!

Hösten 2020 startade samråd för Halmstads kommuns översiktsplan till år 2050. Vid medlemsgruppmötena under föregående höst och vinter lyfte vi ÖP2050. Särskilda möten för att resonera om utvecklingen i olika orter och områden anordnades och i januari skickade Centerpartiet in ett samlat yttrande med många kloka synpunkter för att förbättra vår kommande översiktsplan.

ÖP2050-gruppen består av: Staffan Svensson, Gunnel Bengtsson, Pierre Håkansson, Marie-Helene Bergstrand och Morgan Karlsson.

Centerns inlämnade yttrande hittar du här , 699.3 kB..

Nästa steg i processen är att det tas fram ett granskningsförslag som återigen går ut med möjlighet för berörda att tycka till. På kommunens hemsida, här, kan du också hitta mer information.

Under hösten 2021 har kommunen publicerat en granskningsversion av översiktsplanen där det återigen finns möjlighet att tycka till inför kommande beslut. ÖP-gruppen kommer arbeta fram ett yttrande baserat på de synpunkter vi fått in från er medlemmar tidigare. Vi uppmanar även alla er medlemmar som har åsikter om hur vår kommun ska utvecklas skicka in egna synpunkter.

Under november kommer hemsidan uppdateras med hjälptexter för er som vill skicka in egna yttrandet. Tillsammans gör vi skillnad!

För att läsa mer om hur vi har påverkat översiktsplanen klicka här.

Varma Centerhälsningar

Morgan Karlsson
Sammankallande ÖP2050-gruppen

Anna Ginstmark
Ordförande
Jenny Axelsson
Kommunråd, Halmstad Kommun   1:e vice ordförande, Kommunstyrelsen Ordförande för kommunstyrel...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.