Gröna näringar

Vi vill:

  • Kraftigt öka andelen närproducerad mat i de offentliga köken
  • Kraftigt öka Halmstads kommuns kompetens inom gröna näringar och deras betydelse för bostadsutveckling i hela kommunen
  • Skapa en lokal livsmedelsstrategi för Halmstads kommun

sol-has-bg sol-light-text

De gröna näringarna...

...är en stark bransch i vår kommun. Vi är rika på naturresurser och har några av Sveriges bästa brukare av dem. Halmstads livsmedelsproducenter, lantbruksföretagare samt skogs- och markägare är en del av de gröna näringarna som skapar tillväxt, arbetstillfällen, förnyelsebar energi och närproducerad mat.

Lantbruket är en viktig del av Halmstads arbete inom miljöansvar och klimatanpassning. Gröna landskap med välförvaltad jordbruksmark och skog möjliggör lungor för koldioxidutsläpp men också hem för viktiga djur- och växtarter. Halmstad växer och går framåt tack vare vårt lantbruk.

Centerpartiet vill att det ska vara lättare att jobba och driva företag inom de gröna näringarna. För livsmedelsproducenter handlar det om att göra de offentliga upphandlingarna mer tillgängliga. Mer närproducerad mat i våra skolor och äldreboenden innebär mindre klimatpåverkan och bättre djurskydd.

Vi vill också göra det lättare att bli energiproducent i Halmstad. Den småskaliga energiproduktionen i form av till exempel solceller och bergvärme innebär en resistentare energiförsörjning och minskade utsläpp.

Halmstad behöver mer grön tillväxt och Centerpartiet tror att det är vägen framåt!

Anna Ginstmark
Ordförande
Jenny Axelsson
Kommunråd, Halmstad Kommun   1:e vice ordförande, Kommunstyrelsen Ordförande för kommunstyrel...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.