Hela Halmstad

Vi vill:

  • Utveckla olika men likvärdiga skolor genom en bredd av kompetenser och inriktningar
  • Skapa förutsättningar för tågstopp i Getingetrakten och på sikt även i södra delen av Halmstads kommun
  • Låta fler orter utvecklas genom framtidsprogram enligt framgångsrik modell

sol-has-bg

Centerpartiet vill att hela Halmstad ska leva.

Stad, orter och landsbygd är en helhet som i en växande kommun behöver varandra och måste må bra tillsammans. Vi tror att en kommun som växer mår bäst av att göra så i alla väderstreck. Centerpartiet vill se en stad som växer på höjden och orter som växer på bredden, en landsbygd som är spänstig, entreprenöriell och livskraftig. Företagare ska ges förutsättningar att starta och expandera verksamhet på den plats där det blir som bäst. Möjligheten ska vara lika stor att bo och verka i hela kommunen.

Halmstad ska vara en sprudlande kommun med en spänstig landsbygd och levande stadskärna. Landsbygden ska få rätt förutsättningar för att växa och tillvarata all sin potential.

Vi tycker att utbyggt fiber- och bredbandsnät är en viktig del i att förbättra möjligheterna att verka på landet. Det är också viktigt att kommunen knyter till sig landsbygdsstrategisk kompetens i bostads- och näringslivsarbetet. Centerpartiet verkar för en stad där kultur- och nöjesliv, företagande och marknadshandel har en naturlig del i ett stadsliv som går framåt.

Centerpartiet menar att välfärden är kommunens kärnuppgift. Att kunna erbjuda halmstadsborna samhällsservice av god kvalité handlar om trygghet, tillit och respekt för skattebetalarnas pengar. Vård, omsorg och kommunal service måste finnas nära när du behöver den. Centerpartiet vill ha olika, men likvärdiga skolor. Att elever och föräldrar får möjlighet att välja olika inriktningar och specialiseringar inom skolan tycker vi är viktigt. Samhällsservicen behöver även vara lättillgänglig på lands- och glesbygd. Här har även det ideella och privata en viktig roll att spela. Makten ska komma närmre dig som invånare i Halmstads kommun. Vi vill föra Halmstad framåt!

Anna Ginstmark
Ordförande
Jenny Axelsson
Kommunråd, Halmstad Kommun   1:e vice ordförande, Kommunstyrelsen Ordförande för kommunstyrel...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.