Jämställdhet

Vi vill:

  • Förbättra hemvårdens, skolans och socialtjänstens kompetens inom kvinnors- och HBTQ-personers hälsa
  • Satsa på tjej- och kvinnojourer och skapa en långsiktig finansiering för dess verksamhet
  • Införa ett riktat program för kvinnors entreprenörskap tillhandahållet av kommunens näringslivsbolag

sol-has-bg sol-light-text

Jämställdhet för Halmstad framåt!

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Vi tror på individens rätt och förmåga att forma sitt eget liv och att alla människor, oavsett kön, bakgrund eller sexualitet ska ha samma möjligheter i livet.

För oss i Centerpartiet är jämställdhet en förutsättning för ett fritt och hållbart Halmstad. Vi måste arbeta på många olika sätt för att stärka jämställdheten i samhället. Redan i skolan och förskolan är diskussioner om stereotyper, könsroller och beteende viktigt för att skapa sunda värderingar från en tidig ålder. Tjejers och flickors föreningsliv måste satsas på i lika hög utsträckning som killars. Vi vill också att kvinnors företagande ges lika möjligheter till kapital och utveckling.

Genom ett aktivt arbete inom olika områden kan vi skapa jämställdhet i hela Halmstad och stå upp för människors frihet och lika rättigheter.

Vi vill också satsa på tjej- och kvinnojourer för att öka resurserna till utsatta kvinnor. Kompetensen inom vård och omsorg måste bli bättre inom såväl kvinnors hälsa som HBTQ-personers. Här har civilsamhället en viktig roll som folkbildare.

Att få leva sitt liv efter eget huvud och önskan, att få älska den man vill och att inte hindras i sina livsval. Det är rättigheter som måste gälla alla. Centerpartiet vill fortsätta att utveckla arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Tillsammans kan vi skapa trygghet och jämställdhet i hela Halmstad!

Anna Ginstmark
Ordförande
Jenny Axelsson
Kommunråd, Halmstad Kommun   1:e vice ordförande, Kommunstyrelsen Ordförande för kommunstyrel...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.