Kultur och föreningsliv

Vi vill:

  • Att föreningslivet ska kunna vara med och driva viss verksamhet inom kultur och fritid
  • Utveckla jämställdhetsarbetet tillsammans med föreningsliv och civilsamhälle
  • Bygga ett motionscentrum på Galgberget för ökad frisk- och spontanidrott

sol-has-bg sol-light-text

Centerpartiet tror på kraften i föreningsliv och civilsamhälle!

Dagligen ser vi hur eldsjälar och deltagare inom bland annat idrottsliv och kulturföreningar för Halmstad framåt. Civilsamhället ger våra barn och unga en meningsfull fritid men skapar också livskraft och engagemang i hela kommunen. Det är en nyckel för integrationen och för att hela Halmstad ska leva.

Vi vill se ett skarpare föreningsstöd som stöttar en mångfald av idrott och fritidssysselsättningar och som uppmuntrar till innovation och en långsiktig verksamhet. Vi behöver ett lättare ansökningssystem med mindre byråkrati och förstärka rutinerna så att offentliga medel aldrig går till antidemokratiska eller våldsbejakande organisationer.

Vi vill också att föreningslivet ska få en större roll i kommunens arbete för meningsfull fritid. Ideella föreningar ska kunna vara med och driva viss del av verksamheter inom kultur och fritid. I arbetet mot otrygghet och segregation ser vi att civilsamhälle måste inkluderas tidigt.

Centerpartiet verkar också för ett mer jämställt kulturliv. Vi vill att det ska satsas lika mycket på flickors idrott som pojkars men också att föreningslivet får ett större ansvar för jämställdhetsarbetet. Ledarfigurer och förebilder inom idrott och kultur har en viktig roll som ambassadörer för jämställdhet och alla människors lika värde. Genom att tidigt tackla stereotyper och ohälsosamma attityder kan Halmstad bli en ännu mer jämställd kommun. Vi tror på ett livskraftigt och jämställt föreningsliv i hela Halmstad!

Anna Ginstmark
Ordförande
Jenny Axelsson
Kommunråd, Halmstad Kommun   1:e vice ordförande, Kommunstyrelsen Ordförande för kommunstyrel...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.