Miljö och klimat

Vi vill:

  • Ge kommunens energi- och miljöbolag i uppdrag att underlätta för privatpersoner att installera solceller
  • Utforma kommunalt stöd för vattenrenande verksamhet såsom avsaltningsverk och liknande
  • Att Halmstad ska få bli testkommun för att få ladda privata elbilar genom lyktstolpar

sol-has-bg sol-light-text

Centerpartiet tror att...

...spelar stor roll hur vi lokalt i Halmstad hanterar de utmaningar som vi står inför på miljöområdet. Ska vi klara klimatutmaningen har vi här i Halmstad en stor uppgift att fullfölja. Politiskt ska vi ta beslut som känns rätt i magen, och som ger dig som invånare möjlighet i vardagen att göra klimatsmarta val och minska din påverkan på miljö och klimat.

Kommunen har ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för lokala insatser som gör skillnad på riktigt. Det handlar om hur vi värnar vårt vatten, hur vi minskar vår miljöpåverkan och för att klimatanpassa i områden utsatta för översvämningsrisk t.ex nära kust och åar. Det kan också handla om att stötta utvecklingen av förnyelsebar energi så att det blir lätt att sätta upp solpaneler eller installera bergvärme.

Centerpartiet vet att en trovärdig och framgångsrik miljöpolitik kräver att vi jobbar på många olika fronter. Vi måste få bort leksaker och material med giftiga, hormonstörande ämnen från förskolor och skolor.. Vi behöver rusta upp cykelbanorna och bygga ut belysningen för att främja miljövänligt resande samtidigt som trygghet. Den närodlade maten behöver prioriteras genom att säkra livsmedelsproduktionen långsiktgt.

Vi i Centerpartiet ser att vi har mycket att göra men är övertygade om att tillsammans med civilsamhälle, näringsliv, lantbrukare och entreprenörer kan vi klara de miljöutmaningar som vi står inför. Om vi gemensamt arbetar för ett hållbart Halmstad kan vi ta ansvar för framtiden och samtidigt skapa tillväxt!

Anna Ginstmark
Ordförande
Jenny Axelsson
Kommunråd, Halmstad Kommun   1:e vice ordförande, Kommunstyrelsen Ordförande för kommunstyrel...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.