Samhällsbyggnad

Vi vill:

  • Bygga fler lägenheter för alla åldrar och generationer, i orterna och i staden
  • Satsa på pilotprojekt inom hållbart och attraktivt byggande
  • Bygga en ny förbindelse över Nissan på Söder för både bil, cykel och gång

sol-has-bg sol-light-text

Centerpartiet vill att...

..Halmstad ska gå framåt! Tillsammans med våra invånare vill vi utveckla vår kommun. När Halmstad växer får vi både större möjligheter och större ansvar. Vi som kommun måste att säkerställa att alla invånare i Halmstad kommun ska få likvärdiga möjligheter till bostäder, välfärd och samhällsservice. För Centerpartiet handlar det här om närodlad politik - att stad och land måste gå hand i hand. Det handlar om möjligheten att kunna bo och verka i hela Halmstad.

Centerpartiet vill se ett bostadsbyggande som möjliggör att ha den bostad som passar bäst för dig just nu. Vi vill se en blandad bebyggelse med hyresrätter, bostadsrätter och villor för att du som halmstadsbo ska kunna få valfrihet i bostadslösningar som möter dina behov såväl idag som imorgon. Vi vill se strategisk planering av bostäder, fler tomter för såväl nybyggnation av bostadshus som industrier, spritt jämt över hela vår kommun. När Halmstad växer behöver även kommunikationer och infrastruktur möta upp det ökade behovet av resor och digitala tjänster. Väl utbyggda och underhållna cykelstråk, vägar och kollektivtrafikförbindelser är en förutsättning för att kunna skapa livskraft både norr till söder, väst till öst. Med god samhällsplanering skapas gott liv och möjligheter för många.

I vårt Halmstad växer orterna på bredden och stadskärnan på höjden. Vi har en stad med större urbana inslag, fler sköna grönområden som fungerar som lungor mellan våra pulsområden och livskraftiga orter som skapar innovation och entreprenörskap. Vårt Halmstad går framåt!

Anna Ginstmark
Ordförande
Jenny Axelsson
Kommunråd, Halmstad Kommun   1:e vice ordförande, Kommunstyrelsen Ordförande för kommunstyrel...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.