Kontaktpersoner

Vill Du bli medlem, få mer allmän information om partiet eller har synpunkter på vår hemsida? Kontakta oss gärna!

Centerpartiet i Hylte kommun
Skolgatan 1
Box 95
314 22 Hyltebruk
hylte@centerpartiet.se

Ordförande

Malin Svan, Hyltebruk

070-589 02 90


Kommunråd 80% /Oppositionsråd

Anna Roos
Långaryd
070-662 35 52