Årsstämma

Boka in 1 april redan nu!
Partistämma innebär motionsår och många intressanta frågor att behandla.

Kommande år är det dags för partistämma igen och det innebär att det också är motionsår.

Motionerna måste vara styrelsen tillhanda senast 10/2 2017.

Plats och detaljerat program kommer i nästa nummer av Hallandsbygden.