C och M i samverkans budgetförslag

En budget med rätt prioriteringar för ett hållbart, tryggt och inkluderande Hylte - finns att läsa i sin helhet här!

På torsdag är det debatt kring vilka prioriteringar Hylte kommun ska göra kommande år. Följ gärna debatten!

Vi vill prioritera kärnverksamheten förskola, skola och omsorg. Att skapa förutsättningar för fler i arbete och innanförskap. Hylte har en hög andel arbetslösa i vissa grupper, och 12,4 % av barnen i Hylte lever i ekonomiskt utsatta familjer, vilket brukar benämnas barnfattigdom (enligt Rädda barnens rapport 2019 är det plats 234 av 290 kommuner). Detta vill vi ändra på!

Hylte kommun behöver prioritera satsningar som är hållbara över tid, som gör verklig skillnad för människor.

Läs hela vårt förslag , 1.1 MB. med våra prioriteringar. Hör gärna av dig om du vill diskutera vårt förslag!