Barn- och Ungdomsnämnden

Ordinarie:

Malin Svan, 2e vice Ordförande, Hyltebruk

Lennart Ohlsson, Hyltebruk

Ersättare:

Emma Emanuelsson, Landeryd

Rebecka Vesterlund, Hyltebruk