Kultur- och folkhälsonämnden

Ordinarie:

Per Andersson, Torup

Ersättare:

Henrik Hagström, Långaryd