Omsorgsnämnden

Ordinarie:

2:e vice ordförande Rolf Kenneryd, Unnaryd

Niklas Erlandsson, Drängsered

Ersättare:

Ida Ahnberg Algerbo, Långaryd

Carina Sjöberg, Torup