Hylte
Centerpartiet lokalt

Omsorgsnämnden

Ordinarie:

Liselott Nilsson

Ersättare:

Ida Ahnberg Algerbo, Långaryd

Carina Sjöberg, Torup